Nákupné fórum obstarávateľov

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
**Mgr. Jaroslav Lexa***

Ďalších prednášajúcich budeme zverejňovať priebežne