Nákupné fórum obstarávateľov

Odborný program v 1. deň - 9:00 - 16:30
Odborný program v 2. deň - 9:00 - 12:00

Program budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať.

Najnovšia rozhodovacia prax ÚVO a judikatúra Súdneho dvora EÚ so zameraním na obstarávateľov

  • prehľad rozhodnutí k určovaniu a vyhodnocovaniu podmienok účastí
  • delenie predmetu zákazky pohľadom kontroly
  • najdôležitejšie rozhodnutia Súdneho dvora EÚ s priamou aplikáciou v slovenskej praxi
  • zverejňovanie výhod a charakteristík najlepšej ponuky a zápisníc po skončení procesu

Využitie slovenských vedeckých kapacít vo verejnom obstarávaní

Aký potenciál táto spolupráca skrýva, v čom všetko nám vedia univerzity pomôcť a ako vlastne fungujú takéto "science to goverment" projekty. Vedecká práca môže nájsť uplatnenie aj v príprave verejného obstarávania, a to najmä vďaka analýze zverejnených metadát, analýze trhového správania v danom segmente alebo nezávislými odbornými analýzami opisu predmetu zákazky (už dnes využívané v stavebníctve). Zistené poznatky nám vedia pomôcť nielen pri určovaní predpokladaných hodnôt, ale aj pri overovaní prítomnosti kartelového správania.

Praktické príklady zodpovedného verejného obstarávania

  • inšpirácie zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré skutočne fungujú
  • zlepšenie "imidžu" značky spoločnosti využívaním zeleného verejného obstarávania

Využitie cirkulárnej ekonomiky a praktické príklady jej využitia vo verejnom obstarávaní

Smart riešenia

Každý chce byť “SMART”. Lebo je to “IN”, je to trendy a je to pekné. O to ťažšie sa nám vo vnútri inštitúcie vysvetľuje, že nakúpiť SMART riešenia nie je také jednoduché ako si to každý predstavuje. SMART riešenia nemenia len systém práce / prezentácie alebo služby, ale menia aj spôsob premýšľania nad opisom predmetu zákazky. Nad nastavením verejného obstarávania ako takým. V tejto téme sa budeme venovať otázke smart riešení z pohľadu verejného obstarávania.

Kvalitatívne hodnotenie ponúk pohľadom rôznych vzorcov a bonusov