Vzdelávanie

Vzdelávaniu v APUEN AKADÉMII pripisujeme veľký význam. Sme presvedčení, že kvalitné vedomosti a zručnosti dokážu proces verejného obstarávania zjednodušiť a zefektívniť. Práve z týchto dôvodov v spolupráci s tými najlepšími odborníkmi z praxe pripravujeme pre Vás obsahovo a metodicky prepracované vzdelávacie podujatia.

U nás sa nebudete nudiť počúvaním teórie. Našim cieľom je, aby ste si odprednášané témy aj zažili. Tým Vás dokážeme najlepšie pripraviť na riešenie situácii pri verejnom obstarávaní. Samozrejmou súčasťou našich vzdelávacích aktivít je diskusia s lektorom a kvalitne spracované študijné materiály.

V oblasti vzdelávania a realizácie verejného obstarávania patríme medzi špičku na trhu. Svedčí o tom množstvo spokojných účastníkov a klientov, medzi ktorých patria najväčšie medzinárodné a slovenské firmy i štátna a verejná správa.

Príďte sa o kvalite našich školení presvedčiť osobne a objavte, že vzdelávať sa dá aj s radosťou. Vďaka kvalitným informáciám zistíte, že každý problémriešenie.

Všetci členovia asociácie APUeN majú 20% zľavu na vzdelávacie akcie APUEN AKADÉMIE.

Tím APUEN AKADÉMIE

Školenie : Realizovanie eurofondových zákaziek podľa aktualizovaných pravidiel

Na jeseň nás čakajú zmeny a novinky pri eurofondových zákazkách financovaných z EŠIF....

E-learningový kurz: Malá novela zákona o verejnom obstarávaní

V tomto novom kurze pripravenom pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a hospodárske subjekty sa dozviete všetky novinky a zmeny, ktoré prichádzajú s malou novelou zákona o verejnom obstarávaní. Výklad je zároveň doplnený aj príkladmi ich aplikácie....

Školenie : Najdôležitejšia rozhodovacia prax k novému zákonu

Po lete sme si pre Vás pripravili opäť školenia na zaujímavé témy. Tentokrát sa môžete tešiť na tú najdôležitejšiu rozhodovaciu prax k novému zákonu. Zameriame sa na rozhodnutia, ktoré významným spôsobom ovplyvnili a ovplyvňujú aplikačnú prax....

Diskutujeme: Ako nakupovať operatívny leasing

Využime know-how z firemného nákupu vo verejnom obstarávaní! Príďte na 1. besedu, kde budeme diskutovať na tému Ako nakupovať operatívny leasing alebo či je výhodnejšie nakúpiť autá do majetku....

Nový e-learningový kurz: Ako vyplniť a skontrolovať Jednotný európsky dokument (JED)

Pre dodávateľov, verejných obstarávateľov a obstarávateľov sme pripravili na našom e-learningovom protáli praktický kruz vďaka ktorému sa naučia vyplniť a skontrolovať Jednotný európsky dokument...