Vzdelávanie

Vzdelávaniu v APUEN AKADÉMII pripisujeme veľký význam. Sme presvedčení, že kvalitné vedomosti a zručnosti dokážu proces verejného obstarávania zjednodušiť a zefektívniť. Práve z týchto dôvodov v spolupráci s tými najlepšími odborníkmi z praxe pripravujeme pre Vás obsahovo a metodicky prepracované vzdelávacie podujatia.

U nás sa nebudete nudiť počúvaním teórie. Našim cieľom je, aby ste si odprednášané témy aj zažili. Tým Vás dokážeme najlepšie pripraviť na riešenie situácii pri verejnom obstarávaní. Samozrejmou súčasťou našich vzdelávacích aktivít je diskusia s lektorom a kvalitne spracované študijné materiály.

V oblasti vzdelávania a realizácie verejného obstarávania patríme medzi špičku na trhu. Svedčí o tom množstvo spokojných účastníkov a klientov, medzi ktorých patria najväčšie medzinárodné a slovenské firmy i štátna a verejná správa.

Príďte sa o kvalite našich školení presvedčiť osobne a objavte, že vzdelávať sa dá aj s radosťou. Vďaka kvalitným informáciám zistíte, že každý problémriešenie.

Všetci členovia asociácie APUeN majú 20% zľavu na vzdelávacie akcie APUEN AKADÉMIE.

Tím APUEN AKADÉMIE

Septembrový termín školenia pre projektové tímy prijímateľov eurofondov!

Na september sme pripravili nový termín školenia určeného pre projektové tímy prijímateľov eurofondov.
Príďte sa naučiť a inšpirovať, ako úspešne zvládnuť určovanie PHZ a predkladanie dokumentácie k VO na výkon kontroly! Spoločne sa na školení budeme venovať témam ako je určovanie PHZ podľa zákonných...

Eurofondové zákazky a ich kontrola

Pokračovanie série obľúbených školení na tému verených obstarávaní pri eurofondových zákazkách. Najnovšie školenie sa zameria na praktické skúsenosti s eurofondovými verejnými obstarávaniami a ich kontrolami....

Nové školenie pre projektové tímy prijímateľov eurofondov!

Príďte sa naučiť a inšpirovať, ako úspešne zvládnuť určovanie PHZ a predkladanie dokumentácie k VO na výkon kontroly! Spoločne sa na školení budeme venovať témam ako je určovanie PHZ podľa zákonných...

Školenie: Vybrané nástroje zákona pre operatívny nákup verejných obstarávateľov

Pripravované školenie bude v duchu odkrývania „tajných“ nástrojov zákona, ktoré uľahčia zvládať pravidelnú operatívu a stratégiu výberových konaní pre verejných obstarávateľov....

Školenie: Vybrané nástroje zákona pre operatívny nákup obstarávateľov

Tohtoročné dvojdňové jarné stretnutie obstarávateľov bude v duchu odkrývania „tajných“ nástrojov zákona, ktoré uľahčia zvládať pravidelnú operatívu a stratégiu výberových konaní.......