Eurofondové zákazky a ich kontrola

Pokračovanie série obľúbených školení na tému verených obstarávaní pri eurofondových zákazkách. Najnovšie školenie sa zameria na praktické skúsenosti s eurofondovými verejnými obstarávaniami a ich kontrolami.

Obsahom praktického workshopu budú témy týkajúce sa prípravy verejného obstarávania, delenia a spájania zákaziek, vyhýbania sa diskriminačnému opisu predmetu zákazky a mnohé iné.

Pozrieme sa na priebeh a trvanie kontroly VO u poskytovateľa podľa aktualizovaných pravidiel EŠIF a na trendy eurofondových kontrol VO, ako aj na špecifiká riadiacej dokumentácie vybraných operačných programov.

Témy budú obohatené o praktické pohľady kontrolórov pokytovateľov NFP a o skúsenosti s auditmi.

Zaujala Vás téma? Prihláste sa