Nákupné fórum obstarávateľov

Na začiatok apríla 2020 sme pripravili dvojdňové školenie určené špeciálne pre obstarávateľov.
Obstarávatelia vidia mnohé nástroje a postupy z iného pohľadu ako verejní obstarávatelia. Aj špecifickosť predmetu zákazky si vyžaduje osobitný prístup k príprave a voľbe postupov obstarávateľov. Práve z tohto dôvodu sme pripravili jarné Nákupné fórum určené pre obstarávateľov, na ktorom si prejdeme témy a situácie, ktoré sa ich najviac dotýkajú.

Viac informácií nájdete tu: Nákupné fórum obstarávateľov