Nové školenie pre projektové tímy prijímateľov eurofondov!

Príďte sa naučiť a inšpirovať, ako úspešne zvládnuť určovanie PHZ a predkladanie dokumentácie k VO na výkon kontroly!

Spoločne sa na školení budeme venovať témam ako je určovanie PHZ podľa zákonných a eurofondových pravidiel, správne špecifikovanie opisu predmetu zákazky, význam plánu VO prijímateľa vo vzťahu k rozpočtu projektu, ako posúdiť spájanie a rozdelenie zákaziek a mnohé iné.

Obsahom školenia budú aj praktické prípady vybraných problémov, a dozviete sa, aké sú finančné dôsledky porušení eurofondových pravidiel pri verejnom obstarávaní (korekcie).

Zaujala Vás táto téma? Zistite o nej viac: Určovanie PHZ a predkladanie dokumentácie k verejnému obstarávaniu na výkon kontroly