Školenie: Veľká novela pre dodávateľov

Prehľad tých najdôležitejších lehôt, úkonov a dokumentov, ktoré po 1.1.2019 úspešní uchádzači musia vedieť!

Cieľom školenia je prezentovať dodávateľom zúčastňujúcich sa verejného obstarávania všetky dôležité zmeny účinné od 1.1.2019 prichádzajúce s novelou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Patričná znalosť prichádzajúcich zmien zákona Vám vytvorí oceniteľnú konkurenčnú výhodu.

Nové lehoty, upravené dokumenty, rôzne spôsoby predkladania ponúk i okresané dôvody na vylúčenie. Kvinteto najdôležitejších zmien uzatvárajú kompletne zmenené revízne procesy, teda podávanie žiadosti o nápravu a spôsoby podávania námietok.

Poznajte novelu, Vaše pozmenené práva a nové povinnosti hneď pri prvých tendroch roku 2019!

Prihlásiť sa môžete tu: Veľká novela pre dodávateľov