Školenie: Vybrané nástroje zákona pre operatívny nákup verejných obstarávateľov

Pripravované školenie bude v duchu odkrývania „tajných“ nástrojov zákona, ktoré uľahčia zvládať pravidelnú operatívu a stratégiu výberových konaní pre verejných obstarávateľov.

Zameriame sa na využívania rámcových dohôd a možnosti ich opätovného otvárania a zadávania zákaziek, využitie rôznych typov elektronických aukcií pred aj po uzatvorení rámcových zmlúv, možnosti dynamického nákupného systému a jeho odlišností od kvalifikačných systémov. Spoločne rozanalyzujeme prípadovú štúdiu opätovného zadania nových, ale očakávaných služieb alebo stavebných prác v priebehu trvania kontraktu.

Prihlásiť na školenie sa môžete prostredníctvom odkazu: VYBRANÉ NÁSTROJE ZÁKONA PRE OPERATÍVNY NÁKUP VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV