Webinár - Úvod do verejného obstarávania

Dvojdňové on-line školenie sme pripravili pre všetkých verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov, ktorí sa verejnému obstarávaniu začínajú venovať alebo s ním majú zatiaľ len málo skúseností.

Cieľom dvojdňového školenia je vysvetliť Vám oblasť verejného obstarávania tak, aby ste porozumeli špecifikám nákupu verejných a štátnych inštitúcii. Naučíme Vás orientovať sa v zákone o verejnom obstarávaní a aj to, ako ho uplatňovať v praxi. Neobídeme ani prácu so základným nástrojom na vyhlasovanie nadlimitných a podlimitných zákaziek - Vestník ÚVO v ktorom sa tendre zverejňujú a IS ZU (Informačný systém zberu údajov), ktorým Úradu zasielajú zákazky na vyhlásenie.

Viac informácií k webináru nájdete tu: Webínár - Úvod do verejného obstarávania