Webinár - Vyhodnocovanie podmienok účasti pohľadom aktuálnej praxe

Čaká vás prehľad tých najzaujímavejších situácií pri vyhodnocovaní podmienok účasti a jednotných európskych dokumentov!

Neaplikovanie inštitútu vysvetlenia alebo doplnenia už predložených dokumentov je aj v súčasnosti jedna z najčastejších chýb pri vyhodnocovaní ponúk.

Jednotný európsky dokument nie je klasické čestné vyhlásenie aké poznáme z minulosti. Keďže ide o formulár s presnou štruktúrou obsahu, informácie v ňom uvedené musia byť konkrétne, presné a záväzné. Akú vážnosť klásť informáciám uvedeným v JEDe a kedy uplatňovať vylučovanie? Bude prekvapení, aké detaily rozhodujú!

Spoločne si prejdeme zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚ, rozhodnutia ÚVO a rozsudky slovenských súdov.

Viac informácií k webináru nájdete tu: Webinár - Vyhodnocovanie podmienok účasti pohľadom aktuálnej praxe