Videokurz - Úvod do verejného obstarávania

Tento komplexný kurz sme pripravili pre všetkých verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov, ktorí sa verejnému obstarávaniu začínajú venovať alebo s ním majú zatiaľ len málo skúseností.

Cieľom kurzu je vysvetliť Vám oblasť verejného obstarávania tak, aby ste porozumeli špecifikám nákupu verejných a štátnych inštitúcii. Naučíme Vás orientovať sa v zákone o verejnom obstarávaní a aj to, ako ho uplatňovať v praxi.

Celkovo sa môžete tešiť na 10 hodín záznamu, 5 komplexných videoprednášok a prehľadne spracovaný pracovný zošiť, ktorý Vás prevedie celým kurzom. Nechýbajú ani praktické cvičenia.

Kurz vznikol ako výstup z nášho veľmi úspešného dvojdňového webináru k základom verejného obstarávania a je plnohodnotnou alternatívou k tradičnému školeniu.

Obsah kurzu:

 • Kedy nakupujeme podľa zákona o verejnom obstarávaní?
 • Typy a limity zákaziek vo verejnom obstarávaní
 • Právny rámec verejného obstarávania
 • Piliere verejného obstarávania
 • Osoby vo verejnom obstarávaní
 • Postupy vo verejnom obstarávaní
 • Proces verejného obstarávania a jeho etapy
 • Špecifikácia predmetu zákazky
 • Tvorba opisu predmetu zákazky
 • Zmluva ako súčasť opisu predmetu zákazky
 • Predpokladaná hodnota zákazky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Podmienky účasti
 • Vyhlásenie nadlimitných a podlimitných zákaziek
 • Otváranie ponúk
 • Vyhodnocovanie ponúk
 • Revízne postupy a výkon kontroly
 • Dokumentácia a jej obsah pri verejnej súťaži – príloha pracovného zošita
 • Práca s vestníkom

Lektor: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
Dĺžka trvania videokurzu: 10 hodín
Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
Cena:

 • 119 € s DPH
 • 149 € s DPH vrátane 1 hodinovej konzultácie s lektorkou

Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Kurz si môžete objednať na : https://vokurzy.sk/premiovy-obsah/

Pozrite si krátku ukážku kurzu: