Videokurz - Vyhodnocovanie podmienok účasti pohľadom aktuálnej praxe

V tomto praktickom kurze nájdete prehľad tých najzaujímavejších situácií pri vyhodnocovaní podmienok účasti a jednotných európskych dokumentov!

Neaplikovanie inštitútu vysvetlenia alebo doplnenia už predložených dokumentov je aj v súčasnosti jedna z najčastejších chýb pri vyhodnocovaní ponúk.

Jednotný európsky dokument nie je klasické čestné vyhlásenie aké poznáme z minulosti. Keďže ide o formulár s presnou štruktúrou obsahu, informácie v ňom uvedené musia byť konkrétne, presné a záväzné. Akú vážnosť klásť informáciám uvedeným v JEDe a kedy uplatňovať vylučovanie? Bude prekvapení, aké detaily rozhodujú!

Spoločne si prejdeme zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚ, rozhodnutia ÚVO a rozsudky slovenských súdov.

Obsah kurzu:

  • Vypĺňanie a vyhodnocovanie predložených JED-ov
  • Vyhodnocovanie reálnosti kapacity tretích osôb aj v kontexte povinnosti podľa § 39 ods. 3 ZVO
  • Nejasnosti, ktoré treba vysvetľovať
  • Overovanie konfliktu záujmov
  • Plné moci na úkony v revíznych postupoch
  • Rôzne a zaujímavé

Súčasťou kurzu je aj prehľadný pracovný zošit so spracovanými rozhodnutiami.

Lektorka: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
Dĺžka trvania video kurzu: 3:02:42
Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
Cena: 59€ s DPH
Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Kurz si môžete objednať na : https://vokurzy.sk/premiovy-obsah/

Pozrite si krátku ukážku kurzu: