VIDEOPREDNÁŠKA : Možnosti expresného nákupu počas pandémie COVID-19

Koronakríza ukázala potrebu expresne rýchlych nákupov, ktoré však musia byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Pre celosvetový rozmer tejto pandémie vydala usmernenie aj Európska komisia, ktorá upozorňuje členské štáty, že okrem priameho rokovacieho konania je potrebné využívať aj iné zákonné postupy. Cieľom prednášky bude predstaviť si zákonné možnosti rýchleho nákupu i obmedzení priamych rokovacích konaní.

Táto prednáška odznela na našej konferencií Verejné obstarávanie 2020, Právo & Prax

Obsah prednášky:

  • Zákazky s nízkou hodnotou
  • Podlimitné EKS
  • Reverzná verejná súťaž
  • DNS
  • Priame rokovacie konanie
  • Nástrahy priameho rokovacieho konania

Prednáša: Mgr. Jaroslav Lexa, podpredseda ÚVO
Dĺžka trvania prednášky: 49 minút
Určené pre: Verejných obstarávateľov, obstarávateľov
Cena: 35 € s DPH

Prístup k prednáške získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nej kedykoľvek opakovane vrátiť Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Prístup k prednáške si môžete objednať na : https://vokurzy.sk/premiovy-obsah/

Pozrite si krátku ukážku: