[add_eventon]

Aktuálne znenie zákona o verejnom obstarávaní

Výtlačok zákona vo formáte A4 s priestorom na poznámky.