Konferencie

Úžasné miesto stretnutí odborníkov, kolegov, priateľov...

APUEN v spolupráci s APUEN AKADÉMIOU každoročne organizuje jarnú a jesennú konferenciu v oblasti verejného obstarávania.

Jarná konferencie je venovaná štátnej a verejnej správe, inštitúciám i obstarávateľom - inak povedané, všetkým, ktorí vyhlasujú verejné obstarávania.
Jesenná konferencia je organizovaná pre dodávateľov, uchádzačov i záujemcov.

Spoločným znakom oboch konferencii je zaujímavý odborný program, témy prezentované špičkovými odborníkmi zo Slovenka aj zo zahraničia a príjemné prostredie.
Cieľom konferencie je sprostredkovať najnovšie informácie, diskutovať na aktuálne otázky, zistiť reálne problémy praxe. Pridanou hodnotou konferencie je spoznanie nových ľudí, šikovných kolegov, inšpirácia k ďalšej práci a načerpanie energie.

Jedinečná jarná konferencia Verejné obstarávanie 2017 Právo & Prax sa pomaly blíži

V. ročník bude výnimočný doplnením odborných prednášok o panelové diskusie. Budeme sa snažiť priblížiť a vysvetliť pohľady i názory teoretikov, praktikov aj kontrolórov...

Registrácia na jarnú konferenciu 2016 je spustená!

Už sa to blíži... Najväčšia jarná konferencia o verejnom obstarávaní bude 15. - 16. marca 2016 v Tatranskej Lomnici. Buďte jej súčasťou a registrujte sa čo najskôr. Hlavnou témou konferencie budú zmeny prichádzajúce s novým zákonom, prednášať budú aj samotní autori zákona....

20. - 21. Októbra 2015 : PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Prvá a jediná konferencia na Slovensku určená výlučne uchádzačom....