Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

VideoBlog: Usmernenie Európskej komisie k aktuálnym nákupom

Európska komisia pre nás pripravila usmernenie ako nakupovať v týchto dňoch nevyhnutné ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky a rôzne služby, ktoré nám pomáhajú zvládnuť situáciu s COVID-19....

"Lex korona" upravuje aj zákon o verejnom obstarávaní

Zákon 62/2020 Z. z., ( tzv. "lex korona") okrem iných zákonov, priniesol zmenu aj do zákona o verejnom obstarávaní.....

Nakupovanie počas mimoriadnej udalosti

Úrad pre verejné obstarávanie vydal usmerenenie pre verejných obstarávateľov ako nakupovať v čas mimoriadnej udalosti. Usmernenie obsahuje aj 6 modelových situácií, ktoré reagujú na aktuálnu situáciu....

Konferenciu presúvame na iný termín

Žiaľ v dôsledku aktuálnej situácie ohľadne koronavírusu COVID-19 sme sa rozhodli konferenciu preložiť na október 2020....

Všeobecné metodické usmernenie k splnomocneniam

Úrad pre verejné obstarávanie vo svojej rozhodovacej činnosti zaznamenal častý výskyt nedostatkov pri preukazovaní splnomocnenia na zastupovanie, ktoré vyvolávajú odôvodnené pochybnosti...