(DE)CENTRALIZÁCIA ELEKTRONICKÝCH PROSTRIEDKOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS spracovala komparatívnu analýzu k problematike elektronických platforiem prostredníctvom ktorých prebieha verejné obstarávanie. Dáta získala oslovením advokátskych kancelárií s z okolitých krajín, ktoré sa špecializujú na verejné obstarávanie.

V skratke možno konštatovať, že z odpovedí oslovených právnych expertov vyplynulo, že v piatich zo šiestich oslovených a skúmaných krajín EÚ je trh elektronických prostriedkov založených na pomerne silnej decentralizácii

Celú analýzu si môžete prečítať tu: (DE)CENTRALIZÁCIA ELEKTRONICKÝCH PROSTRIEDKOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ – KOMPARATÍVNA ANALÝZA VYBRANÝCH KRAJÍN EÚ