Prečo najlacnejšie častokrát nie je najlacnejšie?

Pri obstarávaní tovarov alebo služieb sa často stretávame s fixáciou na najnižšiu nákupnú cenu. A práve vtedy sa môžeme vystaviť hrozbe, že nakúpime neekonomicky. Vyhnúť sa takémuto zlému nákupu nám môže pomôcť analýza nákladov životného cyklu (Life-cycle cost).

Analýza nákladov životného cyklu je metodológia, ktorá posudzuje všetky náklady počas celej životnosti tovarov, prác alebo služieb. Vďaka nej pri nákupe dokážeme okrem počiatočných nákladov vyjadriť aj ďalšie náklady spojené s prevádzkou a požívaním.

Veľmi dobrým príkladom, kedy analýza nákladov životného cyklu dáva zmysel je nákup tlačiarní, kedy mnohokrát platí, že najlacnejšie nie je najlacnejšie. Pri tlačiarňach nie je až tak dôležitá ich obstarávacia cena, ako cena tonerov a vnútorných častí, ktoré je potrebné cyklicky vymieňať (v závislosti od typu tlačiarne niektoré už napr. po 2000 vytlačených stranách).

Čo všetko treba zohladniť pri analýze nákladov životného cyklu sme pre Vás spracovali prehľadne v našej najnovšej infografike.
V nej zároveň vidíte, že vyššia obstarávacia cena Produktu A automaticky neznamená, že z hľadiska životného cyklu je drahší ako Produkt B.
Kliknutím na obrázok zobrazíte pdf súbor, ktorý je možné vytlačiť vo formáte A4