VIDEOPREDNÁŠKA - Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

Dnes už nie je veľká polemika o tom, že v rámci vyhodnotenia ponúk je potrebné vždy overiť prítomnosť mimoriadne nízkej ponuky, resp. reálnosť predložených ponúk. Odborná diskusia skôr je, ako si túto povinnosť splniť, a to obzvlášť pri reverznom postupe verejnej súťaži, pri predložení len 1 ponuky alebo pri využití elektronickej aukcie.

Veľmi zaujímavá situácia nastáva pri uzatváraní rámcových dohôd s viacerými dodávateľmi, kedy vo verejnej súťaži predložené ponuky ešte nepredstavujú konečnú cenu, ale zväčša len maximálnu zmluvnú cenu a konečné ceny vzídu až z mini zákaziek vyhlasovaných medzi účastníkmi rámcovej dohody.

V tejto videoprednáške, ktorá je koncipovaná z analýzy rozhodovacej praxe UVO, si povieme aj o rôznych spôsoboch, akými môže komisia pristupovať k vyhodnoteniu prítomnosti mimoriadne nízkej ponuky.

Súčasťou videokurzu je aj prehľadne spracovaný pracovný zošit, v ktorom nájdete všetky preberané rozhodnutia.

Obsah videoprednášky:

  • Ako a kedy vyhodnocovať mimoriadne nízku ponuku pri reverznej verejnej súťaži
  • Mimoriadne nízka ponuka a elektronická aukcia
  • Prečo je dôležité overovať mimoriadne nízku ponuku pred uzatvorením rámcovej dohody s viacerými účastníkmi
  • Aké požiadavky kladie rozhodovacia prax na vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

Prednáša: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
Dĺžka trvania prednášky: 182 minút
Určené pre: Verejných obstarávateľov, obstarávateľov a dodávateľov Cena: 69 € s DPH

Prístup k prednáške získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nej kedykoľvek opakovane vrátiť Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Prístup k prednáške si môžete objednať na : https://vokurzy.sk/premiovy-obsah/

Pozrite si krátku ukážku: