Videoprednáška : Definícia predmetu zákazky pohľadom aktuálnej praxe

Večnú dilemu definície zákazky sa pokúsime spoločne rozlúštiť pohľadom najnovšej rozhodovacej praxe UVO, ktorá vychádza z kľúčových rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie. Odrazíme sa od prelomových rozhodnutí týkajúcich sa využívania zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú.

Pohľad na vecné, miestne a časové aspekty definície zákazky si ukážeme analýzou rozhodnutí o nepovolenom spájaní predmetu zákazky alebo nepovolenom rozdelení predmetu zákazky.

Obsah prednášky:

  • Definícia zákazky pohľadom judikatúry Súdneho dvora Európskej únie
  • Analýza rozhodnutí týkajúcich sa obchádzania pravidiel verejného obstarávania
  • Rozdelenie zákazky s cieľom vyhnúť sa vyššiemu postupu
  • Indikátory zjavnej alebo skrytej diskriminácie nepovoleným spájaní predmetu zákazky

Prednáša: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
Dĺžka trvania prednášky: 2:48:47
Určené pre: Verejných obstarávateľov, obstarávateľov a dodávateľov Cena: 49 € s DPH

Prístup k prednáške získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nej kedykoľvek opakovane vrátiť Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Prístup k prednáške si môžete objednať na : https://vokurzy.sk/premiovy-obsah/

Pozrite si krátku ukážku: