Videoprednáška : VYUŽITIE JEDU A PREUKAZOVANIE PODMIENOK ÚČASTI TRETÍMI OSOBAMI

V tomto videokurze sa oboznámite s tými najzaujímavejšími situáciami pri vyhodnocovaní podmienok účasti naviazaných na využívanie kapacít tretích osôb a jednotných európskych dokumentov.

Venovať sa budeme aj otázke odhaľovania fiktívnych kapacít tretích osôb, ktoré pri plnení nikdy neuvidíte a dôsledkom z toho vyplývajúcim. Nedbanlivosť uchádzačov pri preukazovaní podmienok účasti alebo vypĺňaní JED-u môže byť "trestaná" aj oprávneným vylúčením. Budete prekvapení aké detaily rozhodujú a akú vážnosť klásť informáciám uvedeným v JEDe!

Spoločne si prejdeme zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚ, rozhodnutia ÚVO a rozsudky slovenských súdov.

Súčasťou videokurzu je aj prehľadne spracovaný pracovný zošit, v ktorom nájdete všetky preberané rozhodnutia.

Obsah videokurzu:

  • Podmienky využitia kapacít tretích osôb pri preukazovaní splnenia podmienok účasti
  • Kedy sú kapacity reálne a kedy vzniká pochybnosť o fiktívnosti kapacít tretích osôb
  • Dajú sa fiktívne kapacity nahradiť novou treťou osobou alebo je nutné uchádzača vylúčiť?
  • Dôsledky nesprávnych vyplnení JEDov

Prednáša: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
Dĺžka trvania prednášky: 179 minút
Určené pre: Verejných obstarávateľov, obstarávateľov a dodávateľov Cena: 69 € s DPH

Prístup k prednáške získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nej kedykoľvek opakovane vrátiť Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Prístup k prednáške si môžete objednať na : https://vokurzy.sk/premiovy-obsah/

Pozrite si krátku ukážku: