Poradenstvo a konzultácie s APUEN AKADÉMIOU

Dobrá rada je nad zlato.

Zároveň každá dobrá rada je lacnejšia ako pokuty, korekcie alebo strata biznisu.

Práve v tomto duchu pristupujeme v APUEN AKADÉMII k poradenstvu pre partnerov. Našim cieľom je pomáhať Vám riešiť vzniknuté situácie a predvídať možné budúce problémy. Poradenstvo poskytujeme nielen verejným obstarávateľom, ale aj uchádzačom.

Naše viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti poradenstva a realizácie verejného obstarávania sú zárukou kvality. Náš tím tvoria aj skúsení experti z rôznych oblastí teórie a praxe, čo nám pomáha nazerať na situácie v širšom kontexte. Obrátiť sa na nás môžete v nasledovných prípadoch:

  • Príprava procesu verejného obstarávania
  • Príprava ponuky
  • Vyhodnocovanie ponúk
  • Možnosti využitia revíznych postupov
  • Nastavenie eAukcií, EKS, EVO a iných elektronických nástrojov
  • Dodatky k zmluvám
  • Poradenstvo a konzultácie pri prebiehajúcich kontrolách
  • Kompletná realizácia procesu verejného obstarávania
  • A rôzne iné podľa dohody

Ďalšie dôležité informácie o poradenstve a konzultáciách APUEN AKADÉMIE sa dozviete z našej brožúry:
Brožúra poradenstvo a konzultácie s APUEN AKADÉMIOU

Obchodné podmienky poskytovania služby Poradenstvo a konzultácie si môžete prečítať tu:
Všeobecné obchodné podmienky

Tím APUEN AKADÉMIE