Prihláška

Elektronická prihláška za člena APUeN SK (Asociácií používateľov a priaznivcov eAukcií).

Odoslaním elektronickej prihlášky prejavujete vôľu stať sa členom asociácie a zároveň prejavujete súhlas s aktuálnym znením stanov asociácie.

Prezídium asociácie stanovilo výšku členského príspevku na rok 2017 v sume 70€/člen.

Záujemca súhlasí s použitím jeho kontaktných údajov na účely informovania o aktivitách asociácie.Záujemca o členstvo

Sídlo / Bydlisko

Osoba, ktorá bude zastupovať záujemcu

Záujemca o členstvo je
Členstvo každého člena schvaľuje prezídium asociácie. Po schválení prihlášky bude záujemcovi prostredníctvom emailu (v súlade so stanovami asociácie), zaslané oznámenie o prijatí za člena. Asociácia si vyhradzuje právo odmietnuť záujemcu.

Novo prijatý člen je povinný uhradiť členský príspevok najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia oznámenia o prijatí za člena.