Pohľadom aktuálnej rozhodovacej praxe : (1) Čo je zákazka a kedy je potrebné deliť ju na časti?

Popis

Večnú dilemu definície zákazky sa pokúsime spoločne rozlúštiť pohľadom dohľadovej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá vychádza z kľúčových rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie.

Pohľad na vecné, miestne a časové aspekty definície zákazky si ukážeme analýzou rozhodnutí o nepovolenom rozdelení predmetu zákazky na viacero menších zákaziek. Venovať sa budeme aj analýze rozhodnutí k zmluvám uzatvorenými pred mnohými rokmi, ktorých aktuálne čerpanie upravujú opakovane uzatvárané dodatky.

Obdobná dilema nastáva pri rozhodovaní, či zákazku rozdeliť na menšie časti alebo súťažiť ako jeden celok. Aj v tomto smere sa rozhodovacia prax vyvíja, čo nám umožňuje pozrieť sa na vnímanie tejto situácie očami kontrolórov.

Viac informácií k organizácií webináru sa dozviete v záložke "Program".

Termín

30. 03. 2021

Miesto konania

On-line