Pohľadom aktuálnej rozhodovacej praxe : (1) Čo je zákazka a kedy je potrebné deliť ju na časti?

Trvanie webináru: 9:00 - 12:30

Program webináru:

  • Definícia zákazky pohľadom judikatúry Súdneho dvora Európskej únie
  • Analýza rozhodnutí týkajúcich sa obchádzania pravidiel verejného obstarávania
  • Rozdelenie zákazky s cieľom vyhnúť sa vyššiemu postupu
  • Indikátory zjavnej alebo skrytej diskriminácie nepovoleným spájaní predmetu zákazky

Organizácia webináru:
Webinár bude prebiehať on-line na platforme ZOOM Webinar. Budete potrebovať PC/notebook alebo mobilné zariadenie (ideálne tablet) s iOS alebo Android a stabilné internetové pripojenie. Kamera ani mikrofón nie sú potrebné, avšak vďaka funkčnému mikrofónu sa budete môcť jednoduchšie zapojiť do diskusie a klásť otázky. Otázky budete môcť klásť aj klasickým "chatom" počas webináru.

Ktokoľvek bude mať záujem, môžeme si pár dní pred webinárom otestovať "spojenie", aby Vám v čase webináru všetko bezproblémovo fungovalo.

Pred webinárom Vám zašleme študijné materiály a odkaz, pomocou ktorého sa pripojíte ku webináru.