Pohľadom aktuálnej rozhodovacej praxe : (2) Konflikt záujmov nielen ako administratívny nedostatok

Trvanie webináru: 9:00 - 12:30

Program webináru:

  • Definícia konfliktu záujmov pohľadom medzinárodných dokumentov a metodík
  • Analýza vybraných judikátov Všeobecného súdu k nákupom EK týkajúcich sa overovania konfliktu záujmov
  • Analýza rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave k overovaniu konfliktu záujmov na úrovni štatutára verejného obstarávateľa
  • Analýza rozhodnutí UVO k overovaniu prítomnosti konfliktu záujmov a vhodnosti prijatých opatrení doplnená o metodiku úradu

Organizácia webináru:
Webinár bude prebiehať on-line na platforme ZOOM Webinar. Budete potrebovať PC/notebook alebo mobilné zariadenie (ideálne tablet) s iOS alebo Android a stabilné internetové pripojenie. Kamera ani mikrofón nie sú potrebné, avšak vďaka funkčnému mikrofónu sa budete môcť jednoduchšie zapojiť do diskusie a klásť otázky. Otázky budete môcť klásť aj klasickým "chatom" počas webináru.

Ktokoľvek bude mať záujem, môžeme si pár dní pred webinárom otestovať "spojenie", aby Vám v čase webináru všetko bezproblémovo fungovalo.

Pred webinárom Vám zašleme študijné materiály a odkaz, pomocou ktorého sa pripojíte ku webináru.