Pohľadom aktuálnej rozhodovacej praxe : (3) Vyhodnocovanie JEDu a využitie tretích osôb k preukázaniu podmienok účasti

Účastnícky poplatok za webinár:

69 € / účastník s DPH
Členovia APUeN SK majú 10€ zľavu z účastníckeho poplatku.

Účastníci, ktorí sa prihlásia na:
2 webináre dostanú zľavu 5€ z účastníckeho poplatku za každý webinár
3 webináre dostanú zľavu 10€ z účastníckeho poplatku za každý webinár
4 webináre dostanú zľavu 15€ z účastníckeho poplatku za každý webinár

Fakturačné údaje pre vykonanie platby:
APUEN AKADÉMIA s.r.o. , Zámocká 8, 811 01 Bratislava
Adresa kancelárie: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 48282413
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4700 9138