Pohľadom aktuálnej rozhodovacej praxe : (3) Vyhodnocovanie JEDu a využitie tretích osôb k preukázaniu podmienok účasti

Trvanie webináru: 9:00 - 12:30

Program webináru:

  • Podmienky využitia kapacít tretích osôb pri preukazovaní splnenia podmienok účasti
  • Kedy sú kapacity reálne a kedy vzniká pochybnosť o fiktívnosti kapacít tretích osôb
  • Dajú sa fiktívne kapacity nahradiť novou treťou osobou alebo je nutné uchádzača vylúčiť?
  • Dôsledky nesprávnych vyplnení JEDov

Organizácia webináru:
Webinár bude prebiehať on-line na platforme ZOOM Webinar. Budete potrebovať PC/notebook alebo mobilné zariadenie (ideálne tablet) s iOS alebo Android a stabilné internetové pripojenie. Kamera ani mikrofón nie sú potrebné, avšak vďaka funkčnému mikrofónu sa budete môcť jednoduchšie zapojiť do diskusie a klásť otázky. Otázky budete môcť klásť aj klasickým "chatom" počas webináru.

Ktokoľvek bude mať záujem, môžeme si pár dní pred webinárom otestovať "spojenie", aby Vám v čase webináru všetko bezproblémovo fungovalo.

Pred webinárom Vám zašleme študijné materiály a odkaz, pomocou ktorého sa pripojíte ku webináru.