Pohľadom aktuálnej rozhodovacej praxe : (4) Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

Trvanie webináru: 9:00 - 12:30

Program webináru:

  • Ako a kedy vyhodnocovať mimoriadne nízku ponuku pri reverznej verejnej súťaži
  • Mimoriadne nízka ponuka a elektronická aukcia
  • Prečo je dôležité overovať mimoriadne nízku ponuku pred uzatvorením rámcovej dohody s viacerými účastníkmi
  • Aké požiadavky kladie rozhodovacia prax na vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

Organizácia webináru:
Webinár bude prebiehať on-line na platforme ZOOM Webinar. Budete potrebovať PC/notebook alebo mobilné zariadenie (ideálne tablet) s iOS alebo Android a stabilné internetové pripojenie. Kamera ani mikrofón nie sú potrebné, avšak vďaka funkčnému mikrofónu sa budete môcť jednoduchšie zapojiť do diskusie a klásť otázky. Otázky budete môcť klásť aj klasickým "chatom" počas webináru.

Ktokoľvek bude mať záujem, môžeme si pár dní pred webinárom otestovať "spojenie", aby Vám v čase webináru všetko bezproblémovo fungovalo.

Pred webinárom Vám zašleme študijné materiály a odkaz, pomocou ktorého sa pripojíte ku webináru.