Novela pre dodávateľov

Popis

Školenie organizované v spolupráci so SME konferencie.

Prehľad tých najdôležitejších lehôt, úkonov a dokumentov, ktoré po 1. 4. 2022 úspešní uchádzači musia vedieť.

Cieľom školenia je prezentovať dodávateľom zúčastňujúcich sa verejného obstarávania všetky dôležité zmeny účinné od 1. 4. 2022 prichádzajúce s „reformnou“ novelou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Patričná znalosť prichádzajúcich zmien zákona vám vytvorí neoceniteľnú konkurenčnú výhodu.

Nové lehoty, vyššia miera transparentnosti, rôzne nástroje na predkladanie ponúk i rozšírené dôvody na vylúčenie. Kvinteto najdôležitejších zmien uzatvárajú výrazne upravené revízne procesy, teda podávanie námietok a odvolaní.

Poznajte novelu, vaše pozmenené práva a nové povinnosti hneď od 1. apríla 2022.

Registrovať sa môžete tu: REGISTRÁCIA

Termín

11. 11. 2021

Miesto konania

Bratislava


Hotel SOREA Regia , Bratislava, Kraľovske údolie 6

Mapa