Konferencia Verejné obstarávanie 2021, Právo & prax

Témou v obstarávaní v roku 2021 je čoskoro v parlamente schvaľovaná novela zákona o verejnom obstarávaní predkladaná vicepremiérom Mgr. Štefanom Holým a predsedom UVO JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM. Novela je obsahom aj dopadom rozsiahla, preto sa jej na našej konferencii budeme venovať pomerne detailne.

Neobídeme však ani nové témy, ktoré majú dopad na našu každodennú prácu. Venovať sa budeme rozdielu a hraniciam medzi správnym deliktom a trestným činnom súvisiacim s verejným obstarávaním vo vzťahu k procesným garantom a ostatným zainteresovaným osobám.

Každá legislatívna zmena určitým spôsobom mení zaužívané pravidlá a prax. Niekedy tieto zmeny prinášajú určitú neistotu alebo oberajú o flexibilitu. O tom, či bude možné zásadným spôsobom prinášať inovácie do verejného obstarávania aj po schválení novely, budeme diskutovať s najväčšími inovátormi z praxe.

Profesionalizácia prináša nové manažérske výzvy a otvára otázky ako efektívne pracovať s nákupným tímom. Bude potrebné profesionalizovať všetkých alebo len vedúcich členov tímu? Odpovede na túto, ale i iné otázky budeme hľadať s odborníkom na riadenie ľudských zdrojov.

Novela sa dotkne aj eurofondových zákaziek. Pomôže nám ich zjednodušiť alebo naopak nám ich skomplikuje? Jednu z prednášok sme venovali práve prehľadu zmien a očakávaným dopadom na tento typ zákaziek.

Prijmite naše pozvanie a nenechajte si ujsť prednášky a odborné diskusie, ktoré Vás na zmenu pripravia!

Viac o konferencií sa môžete dozvedieť na stránke: KONFERENCIA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2021, PRÁVO & PRAX