VIDEOPREDNÁŠKA - Konflikt záujmov nielen ako administratívny nedostatok

Zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚ, rozhodnutia ÚVO a aj rozsudky slovenských súdov nám umožňujú bližšie spoznať povinnosti verejných obstarávateľov / obstarávateľov pri vysporiadaní sa s konfliktom záujmov.

Medzinárodné dokumenty, usmernenia a aj metodika ÚVO kladú veľký dôraz na zabránenie konfliktu záujmov v procese obstarávania. Náročnosť vyhodnotenia tohto aspektu je možné vidieť aj pri nákupoch Európskej komisie, ktorá neraz prehrala súdny spor pred Všeobecným súdom, keď komisia nedokázala dostatočne preukázať ako sa s konfliktom záujmov vysporiadať. Rozhodovaciu prax UVO dopĺňajú aj prvé rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave.

Súčasťou videokurzu je aj prehľadne spracovaný pracovný zošit, v ktorom nájdete všetky preberané rozhodnutia.

Obsah videoprednášky:

  • Teoretické východiská konflitku záujmov
  • Prítomnosť konfliktu záujmov v prípravnej fáze pohľadom judikátov Súdneho dvora EÚ a rozhodovacej praxe UVO
  • Prítomnosť konfliktu záujmov vo fáze vyhodnocovania ponúk pohľadom judikátov Súdneho dvora EÚ a rozhodovacej praxe UVO
  • Prítomnosť konfliktu záujmov vo fáze plnenia zmlúv pohľadom judikátov Súdneho dvora EÚ a rozhodovacej praxe UVO

Prednáša: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
Dĺžka trvania prednášky: 190 minút
Určené pre: Verejných obstarávateľov, obstarávateľov a dodávateľov Cena: 69 € s DPH

Prístup k prednáške získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nej kedykoľvek opakovane vrátiť Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Prístup k prednáške si môžete objednať na : https://vokurzy.sk/premiovy-obsah/

Pozrite si krátku ukážku: