Webinár - Ako sme sa posunuli s definíciou predmetu zákazky v praxi

Večnú dilemu definície zákazky sa pokúsime spoločne rozlúštiť pohľadom najnovšej rozhodovacej praxe UVO, ktorá vychádza z kľúčových rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie.

Pohľad na vecné, miestne a časové aspekty definície zákazky si ukážeme analýzou rozhodnutí o nepovolenom spájaní predmetu zákazky alebo nepovolenom rozdelení predmetu zákazky.

Tešíme sa na Vás pri spoločnom on-line stretnutí a viac informácií o webinári môžete nájsť tu : Webinár - Ako sme sa posunuli s definíciou predmetu zákazky v praxi