Cenové doložky v zmluvách vo verejnom obstarávaní

Počas tohto videokurzu sa zoznámite so základnými typmi cenových doložiek, ich výhodami a nevýhodami, so zladením doložiek s cieľmi a potrebami organizácie. Taktiež si povieme, ako strategicky riadiť doložky, aby nezvyšovali ale znižovali riziko a ako ich správne formulovať a v konečnom dôsledku aj riadiť v procese nákupu.

Cieľom videokurzu je zoznámiť nákupcov so základnými typmi cenových doložiek, ich výhodami a nevýhodami, so zladením doložiek s cieľmi a potrebami organizácie. Taktiež si povieme, ako strategicky riadiť doložky, aby nezvyšovali ale znižovali riziko a ako ich správne formulovať a v konečnom dôsledku aj riadiť v procese nákupu.

Prínos videokurzu pre prax: Verejní obstarávatelia / obstarávatelia môžu vďaka pochopeniu potrieb organizácia a aplikácie doporučených nástrojov zaviesť efektívny systém cenových doložiek, nasmerovať úsilie správnym smerom, obhájiť a vysvetliť svoju stratégiu interne i externe, vyhnúť sa zbytočným chybám a do budúcna si pripraviť „pôdu“ pre kvalitný manažment dodávateľských cien.

Trvanie

293 minút

Lektor

PhDr. Jan Vašek MSc. et MSc.

Určené pre

Verejných obstarávateľov, obstarávateľov, dodávateľov

Cena

120€ s DPH

Prístup ku kurzu získavate na minimálne 12 mesiacov a môžete sa ku nemu kedykoľvek vrátiť

Obsah:
Obsah:
  • Typy zmlúv a úlohy cenových doložiek
  • Základná typológia cenových doložiek
  • Zlaté pravidlá pre využívanie cenových doložiek
  • Cvičenie : výber optimálnej cenovej doložky
  • Rokovanie o cenovej doložke pri existujúcej zmluve
  • Štruktúra cenovej doložky
  • Príklad zlej praxe : Cenové doložka v stavebníctve
  • Príklad dobrej praxe : Formulácia cenovej doložky v stavebníctve
  • Príklad dobrej praxe : Ako urobiť zo zlej doložky dobrú doložku – Príklad v službách

Pozrite si ukážku:

Objednávka:
Objednávka:
Objednávkový formulár videokurzov

Registračné údaje používateľa videokurzu

Fakturačné údaje

Vyberte si z ponuky kurzov:

Pozrieť celý videokurz:
Pozrieť celý videokurz:
Chránený obsah.

Pre zobrazenie obsahu zadajte heslo:

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd