Poradenstvo vo verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie je naša vášeň!

Sme pre Vás
správny partner!

Narazili ste na zložitú situáciu a potrebujete poradiť? Pomôžeme Vám!

Verejné obstarávanie prináša rôzne situácie a našim cieľom je pomáhať Vám ich riešiť a predvídať možné budúce problémy. Poradenstvo vo verejnom obstarávaní poskytujeme nielen verejným obstarávateľom, ale aj dodávateľom. 

Naše viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti poradenstva a realizácie verejného obstarávania sú zárukou kvality. Náš tím tvoria aj skúsení experti z rôznych oblastí teórie a praxe, čo nám pomáha nazerať na situácie v širšom kontexte.

Všetkým našim klientom vždy poskytujeme služby najvyššej kvality a s pridanou hodnotou.

0 +

rokov skúseností vo verejnom obstarávaní

0 +

spokojných klientov

0 +

vyhlásených verejných obstarávaní

0 +

verejných obstarávaní na strane dodávateľa

Obrátiť sa môžete na nás
v týchto situáciách

Príprava procesu verejného obstarávania

Kvalitná príprava je minimálne 80 % úspechu. Pomôžeme Vám pozrieť sa na Váš projekt z viacerých uhlov pohľadu a pripraviť kvalitné verejné obstarávanie.

Poradenstvo v procese verejného obstarávania

Či už ste verejný obstarávateľ alebo dodávateľ, pomôžeme Vám vyriešiť zložité situácie v procese verejného obstarávania. 

Príprava ponuky

Pomôžeme Vám v procese prípravy ponuky tak, aby Vám ani najmenší zákonný či administratívny detail nestál v ceste k úspechu v súťaži. 

Revízne postupy

Vďaka našej rozsiahlej znalosti rozhodovacej praxe ÚVO, európskej judikatúry a rozhodnutí súdov SR Vám pomôžeme v prípade žiadostí o nápravu alebo námietok.

Komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Verejné obstarávanie Vám zabezpečíme komplexne od fázy prípravy až po podpis zmluvy.

Individuálne konzultačné dni

Pomoc náš experta priamo u Vás v organizácií. Bude sa Vám venovať celý deň alebo viac dní podľa Vašej potreby.

Poradenstvo pri prebiehajúcich kontrolách

Pomôžeme Vám s argumentami a prípravou vysvetlení resp. stanovísk pre kontrolné orgány alebo orgány auditu.

Jednorázové alebo pravidelné poradenstvo

Naša flexibilná ponuka poradenstva zahŕňa okrem pravidelného mesačného poradenstva aj ad hoc poradenstvo pri náhlych situáciách.

Ponuka nášho
poradenstva

Pravidelné mesačné poradenstvo vo verejnom obstarávaní

Pomáhame Vám riešiť vzniknkuté situácie a riešiť možné budúce problémy.

Pravidelné mesačné poradenstvo je vhodné pre verejných obstarávateľovobstarávateľov aj hospodárske subjekty.

Naša pomoc spočíva v telefonickom, osobnom alebo e-mailovom poradenstve. Mesačný balík obsahuje 120 minút poradenstva a konzultácii. Čokoľvek, čo Vás zaujíma, trápi alebo sa len potrebujete uistiť, sme tu pre Vás.

Riešite napríklad takéto situácie?

 • Ako správne interpretovať ustanovenia zákona?
 • Ako správne vyhodnotiť konflikt záujmov?
 • Môže sa doplniť chýbajúci doklad do ponuky?
 • Ako sa zachrániť v súťaži?
 • Môžete vylúčiť uchádzača za „toto“?
 • Ktoré podmienky účasti sú správne a ktoré diskriminačné?
 • Môže verejný obstarávateľ od Vás pýtať „takýto doklad“?
 • Kedy a ako použiť JED?
 • Viete ako komunikovať s verejným obstarávateľom, aby Vám určite odpovedal a nezmeškali ste lehoty?

Máte podobné alebo iné otázky? Tak pravidelné mesačné poradenstvo je presne pre Vás. Každý mesiac máte k dispozícií 120 minút otázok a odpovedí práve vtedy, keď ich potrebujete.

Pravidelné mesačné poradenstvo

vo verejnom obstarávaní

144
s DPH / mesiac
 • 120 minút poradenstva / mesiac
 • Telefonické konzultácie
 • E-mailové konzultácie
 • Osobné konzultácie
 • Vypracovanie podkladov

Špecifické poradenstvo
vo verejnom obstarávaní

kryjeme vám chrbát vypracovaním kvalitných materiálov.

Špecifické poradenstvo je vhodné pre verejných obstarávateľovobstarávateľov aj hospodárske subjekty.

Nenechajte sa vylúčiť za nedostatky, chýbajúce doklady alebo formálne chyby Vašich ponúk. Bojujte za Vaše práva, ak boli porušené. 

Poraďte sa pri zložitých situáciách, s ktorými sa stretávate v procese verejného obstarávania a dotiahnite ho do úspešného konca.

Analýzou zaslaných dokumentov Vám pomôžeme obhájiť Vaše práva. Pomôžeme Vám získavať zákazky čestnou hospodárskou súťažou a strážiť kroky verejného obstarávateľa.

Špecifické poradenstvo si vyžaduje väčšie množstvo času a hlbšiu analýzu situácie. K dispozícii sú Vám minimálne dvaja odborníci.

Špecifické poradenstvo

vo verejnom obstarávaní

Cena dohodou
 • Vypracovanie podkladov
 • Vypracovanie námietok alebo odvolania
 • Pomoc pri príprave verejného obstarávania
 • Vysvetľovanie alebo dopĺňanie ponuky
 • Poradenstvo pri uzatváraní dodatkov ku zmluvám
 • Vyjadrenia pri prebiehajúcich kontrolách
 • Tvorba a optimalizácia interných smerníc
 • Individuálne konzultácie
 • Mnohé iné podľa dohody

Máme pre Vás
viac obsahu

Poradenstvom vo verejnom obstarávaní a konzultáciami pre verejných obstarávateľov a dodávateľov naše služby nekončia. Práve naopak. Okrem nich máme pre Vás pripravené množstvo vzdelávacieho obsahu. Pozrite si aj našu sekciu VIDEOKURZY, v ktorej nájdete vzdelávacie videá na rôzne témy. Všetko čo sa v nich naučíte môžete ihneď využiť v praxi!

Máte chuť sa ďalej vzdelávať ? Pozrite si naše aktuálne školenia. Mnoho informácií a zaujímavostí nájdete aj medzi novinkami alebo na našej facebook stránke.

Napíšte nám

Kontaktný formulár