Cenové doložky v zmluvách vo verejnom obstarávaní

O školení:
O školení:

Prudký nárast cien surovín a vstupov zasiahol prakticky všetky inštitúcie. Neznamená to však, že sa s tým nedá nič robiť a že musíme pod vplyvom náhlych okolností robiť chybné a riskantné rozhodnutia. Taktiež by sme si mali dať pozor, aby sme si krátkodobými „výhodnými riešeniami“ nespôsobili veľké a drahé problémy, keď sa v budúcnosti na trhu karta obráti. Nárast cien nie je príjemný pre žiadnu zmluvnú stranu, preto by sme zároveň mali myslieť na to, ako si s dodávateľmi nepokaziť vzťahy.

Zásadným problémom pre nákupcov je neznalosť cenových doložiek: portfólio, strategické výhody/nevýhody, voľba doložky, formulácia, manažment v priebehu nákupu.

Na tomto školení sa zoznámite so základnými typmi cenových doložiek, ich výhodami a nevýhodami, so zladením doložiek s cieľmi a potrebami organizácie. Taktiež si povieme, ako strategicky riadiť doložky, aby nezvyšovali ale znižovali riziko a ako ich správne formulovať a v konečnom dôsledku aj riadiť v procese nákupu.

Termíny:
16.5.2022 - On-line

Platforma ZOOM Webinar

Program a témy:
Program a témy:

Cieľom školenia je zoznámiť nákupcov so základnými typmi cenových doložiek, ich výhodami a nevýhodami, so zladením doložiek s cieľmi a potrebami organizácie. Taktiež si povieme, ako strategicky riadiť doložky, aby nezvyšovali ale znižovali riziko a ako ich správne formulovať a v konečnom dôsledku aj riadiť v procese nákupu.

Prínos školenia pre prax: Verejní obstarávatelia / obstarávatelia môžu vďaka pochopeniu potrieb organizácia a aplikácie doporučených nástrojov zaviesť efektívny systém cenových doložiek, nasmerovať úsilie správnym smerom, obhájiť a vysvetliť svoju stratégiu interne i externe, vyhnúť sa zbytočným chybám a do budúcna si pripraviť „pôdu“ pre kvalitný manažment dodávateľských cien.

Program školenia:

  • Typy zmlúv a úlohy cenových doložiek
  • Základná typológia cenových doložiek
  • Zlaté pravidlá pre využívanie cenových doložiek
  • Cvičenie : výber optimálnej cenovej doložky
  • Rokovanie o cenovej doložke pri existujúcej zmluve
  • Štruktúra cenovej doložky
  • Príklad zlej praxe : Cenové doložka v stavebníctve
  • Príklad dobrej praxe : Formulácia cenovej doložky v stavebníctve
  • Príklad dobrej praxe : Ako urobiť zo zlej doložky dobrú doložku – Príklad v službách

Organizácia školenia:
Školenie bude prebiehať on-line na platforme ZOOM Webinar. Budete potrebovať PC/notebook alebo mobilné zariadenie (ideálne tablet) s iOS alebo Android a stabilné internetové pripojenie. Kamera ani mikrofón nie sú potrebné, avšak vďaka funkčnému mikrofónu sa budete môcť jednoduchšie zapojiť do diskusie a klásť otázky. Otázky budete môcť klásť aj klasickým „chatom“ počas školenia.

Pred školením Vám zašleme odkaz, pomocou ktorého sa pripojíte k on-line školeniu.

Profil lektora:
Profil lektora:

PhDr. Jan Vašek MSc. et MSc.

Patrí k špičkám odboru riadenia nákupu s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. V rokoch 1999 - 2014 si postupne prešiel všetkými pozíciami vo firemnom nákupe od juniora až po riaditeľa globálneho nákup a pôsobil predovšetkým v Belgicku, Francúzsku a Nemecku. Dlhodobo spolupracuje s Institutem odpovědného veřejného zadávaní při Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky a s Nákupným klubom, ktorý združuje najväčších verejných obstarávateľov v ČR. Vyučuje na Vysokej škole Chemicko-technologickej v Prahe a špecializuje sa na strategické a inovačné riadenie podnikov a na nákup a riadenie dodávateľského reťazca. Publikuje v oblasti riadenia nákupu, digitalizácie dodávateľských reťazcov a zodpovedného nákupu. Je autorom viac než 50 manažérskych prípadových štúdií. Je absolventom francúzskej a anglickej filológie (PhDr.) a aplikovanej ekonómie na Palackého univerzite v Olomouci, Business and Law na Nottinghtam Trent University (MSc.), Postraduate Diploma in Strategy and innovation na University of Oxford, Managing corporate performance na Cranfield University a Program for Leadership Development na Harvad Business School.

Cenník:
Cenník:

Fakturačné údaje pre vykonanie platby:
APUEN AKADÉMIA s.r.o. , Zámocká 8, 811 01 Bratislava
Adresa kancelárie: Pri smaltovni 1, 811 05 Bratislava
IČO: 48282413
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4700 9138

Platbu prosím realizujte až na základe zaslanej faktúry.

Organizátor si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z účastníckeho poplatku v prípade neúčasti zaregistrovaného účastníka.

Registrácia:
Registrácia:

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd