Úžasné miesto stretnutí odborníkov kolegov priateľov

Konferencia Verejné obstarávanie 2022 Právo & Prax

O konferencií:
O konferencií:

Tento rok bude už neuveriteľný 10. ročník (!) našej konferencie, ktorá spája profesionálov z oblasti verejného obstarávania. Po dvojročnej prestávke sa opäť stretneme osobne, opäť v Tatrách v krásnych nových konferenčných priestoroch ATRIUM Hotela v Novom Smokovci.

Takmer každý rok sme sa snažili prinášať aj témy z oblasti manažmentu nákupu, nákupných zručností (alebo inak  kompetencií) nákupcov vo verejnom sektore. Čo dnes všetci intenzívne vnímame je zmena trhového správania dodávateľov a zmena dotačných mechanizmov. Práve týmto témam venujeme celú konferenciu.

Zaužívané nákupné postupy, nastavenia súťaží a doterajších zmlúv už nestačia, ba naopak, prinášajú mnohé problémy. Preto sa tento rok môžete tešiť na prednášky 2 sálach. V hlavnej sále budem analyzovať legislatívne zmeny, ktoré prišli a ktoré budú prichádzať. V druhej sále sa budeme venovať práve osobitným nákupným zručnostiam, akými je príprava cenových doložiek, valorizačných mechanizmov alebo multikriteriálneho hodnotenie ponúk.

Termín:
27. - 28. septembra - Vysoké Tatry

ATRIUM Hotel Nový Smokovec 42 062 01 Vysoké Tatry

Partner konferencie:
Program a témy:
Program a témy:

Tento rok sme rozdelili program do 2 sál. V hlavnej sále si vypočujete témy zamerané na procesno – legislatívnu stránku verejného obstarávania. V druhej sále sa zameriame na rozvoj nákupcov a ich zručností, ktoré využijú pri riadení nákupného procesu. 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Program 1. deň

Hlavná sála

10:00 - 10:05

Privítanie hostí

Úvodné slovo a otvorenie konferencie.

10:05 - 10:45

Dôležité skúsenosti s novelou

To najzaujímavejšie a najdôležitejšie z rozhodovacej praxe Úradu a Rady úrady po účinnosti novely. Ako vnímať a aplikovať novelou upravené inštitúty alebo novelou zavedené inštitúty predstaví podpredseda Úradu Mgr. Jaroslav Lexa.

10:45 - 11:30

Nášľapné míny pri uzatváraní zmlúv

Až doteraz sme si mnohí mysleli, že posledná fáza procesu, kontraktácia, je tá najjednoduchšia. Mali sme tam v podstate len tri povinnosti na vyhodnotenie – podpísať zmluvu v súlade s tou zo súťažných podkladov a s ponukou dodávateľa, skontrolovať subdodávateľov a zápis v registri partnerov verejného sektora. Všetko to zmenil upravený § 11 doplnený o zákaz uzatvorenia zmlúv so spoločnosťami, ktorých konečný užívateľ výhod je verejný funkcionár. No a potom prišli sankcie voči Ruskej federácií a podnikavým Rusom. Na čo všetko si dať pozor, ale najmä ako to overovať a ako to zaznamenávať sa bude pýtať Marcela Turčanová podpredsedu úradu Mgr. Jaroslava Lexu.

11:30 - 12:30

OBED

12:30 - 13:15

Nová pražská filharmónia

Praha bude mať novú filharmóniu. Krásne vizuálizácie sú len dôkazom, že na brehu Vltavy čoskoro vyrastie nová ikonická budova, ktorá bude oslavou umenia. Ako prebiehala súťaž návrhov na túto budovu a čo si z tejto skúsenosti vieme zobrať ?

Prednášajú:

 • Matúš Holubkovič (HAVEL & PARTNERS)
 • Ondrej Čurilla (HAVEL & PARTNERS)

13:20 - 13:50

DNS, eKatalógy a ľahší život

Doba sa zrýchľuje a s ňou aj požiadavky na nákupy. Čo sa dá automatizovať a ako si zjednodušili život na Univerzite Komenského pri nákupe IKT a v pražskej Fakultnej nemocnici na Bulovce pri nákupe potravín. V praxi zavedené a odskúšané riešenia Vám odprezentuje Peter Mikuláš z PROEBIZ-u, ktorý v Čechách zavádza flexibilné systémy nakupovania a.k.a. elektronické katalógy a Martin Dufala z Univerzity Komenského v Bratislave.

13:50 - 14:00

Prestávka

14:00 - 14:45

Kde sú hranice dynamického nákupného systému?

DNS je skvelý nástroj na operatívne nákupy. Má však aj svoje limity a zákonné obmedzenia. A práve o tých obmedzeniach a limitoch budú z pohľadu európskeho práva, no najmä českej a slovenskej praxe rozprávať advokáti z HAVEL & PARTNERS Ondrej Čurilla a Ján Kapec. Okrem krátkej, no výstižnej analýzy zákona a EU smernice, páni poskytnutú veľmi praktické a užitočné rady pri vyhlasovaní DNS.

14:50 - 15:35

Čo, ako a prečo digitalizovať

Ako funguje digitalizácia v súkromnom nákupe. Aké dáta zbierajú, ako s nimi pracujú a čo im to prinieslo. Diskutovať budeme aj o otázke rôznych softvérov v rôznych fázach nákupného cyklu vs. výhradnom softvéri na ucelený nákupný cyklus.

Prednáša: Miloš Olejník (ESET)

15:40 - 16:00

Digitalizujeme požiadavky na VO

Koľko času venuje oddelenie verejného obstarávania správnemu vyplneniu a „vypodpisovaniu“ požiadaviek na verejné obstarávanie? A vieme vôbec koľko požiadaviek v priebehu roka dostaneme? Digitalizáciou tohto procesu získame zaujímavé dáta, ušetríme množstvo času a sprehľadníme vnútornú komunikáciu, ktorá je mnohokrát zdĺhavá a konfliktná.

Prednášajú:

 • Peter Mikuláš (PROEBIZ)
 • Kristina Kaplanová (PROEBIZ) 

Praktik sála

12:30 - 13:45

Magické a tajuplné cenové doložky s Janom Vaškom

Teória, prax, matematika, štatistika a právo. To všetko v sebe skrývajú magické cenové doložky, ktorých základmi, ale aj kľúčovými princípmi ich tvorby Vás prevedie Jan Vašek.

13:45 - 14:00

Prestávka

14:00 - 14:45

Ako rokovať s dodávateľmi (nielen) o cene

Čarom a umením vyjednávacích techník Vás prevedie Jan Vašek.

 

14:50 - 15:35

Ako sa brániť manipulatívnym predajným technikám dodávateľa

Je dôležité sa na vyjednávanie pripraviť a stanoviť si taktiku vyjednávania. Rovnako dôležité je vedieť ako odhaliť a reagovať na manipulatívne predajné techniky dodávateľov.

Prednáša: Peter Rolný (Ministerstvo spravodlivosti SR)

15:35 - 16:00

Prestávka

16:00 - 17:00

Duševné zdravie nákupcu

Inšpiratívny a uvoľňujúci rozhovor life koučkou – Zorkou Vypušťákovou a profesionálom v oblasti ľudských zdrojov Petrom Rolným. 

Moderuje Marcela Turčanová.

Diskusia bude nadväzovať na videorozhovory o duševnom zdraví vysielané na TV Procuremente, dostupné aj na Youtube kanáli Procurement Boardu.

Program 2. deň

Hlavná sála

9:00 - 9:45

Spájanie vs. delenie zákaziek

Asi najčastejšia otázka v príprave obstarávania. Napriek každodenným skúsenostiam, stále nevieme isto povedať čo s čím spočítavať a čo je bezpečné nakupovať osobitným, nižším postupom. Aká široká je definícia zákazky a aký je (a či vôbec je) rozdiel medzi zákazkami na prevádzkové potreby, investičné projekty a stavby.

Diskutujú:

 • Vítězslava Fričová (Európska komisia)
 • Jaroslav Lexa (ÚVO)
 • Matúš Holubkovič (HAVEL & PARTNERS)

9:45 - 10:30

Nedôvodné námietky

Odborná diskusia k inštitútu, ktorý má odstrániť nekončiace alebo naozaj zdĺhavé verejné obstarávania pre obštrukcie záujemcov. Ako s týmto (ne)javom bojujú v iných členských krajinách, aké obmedzenia stanovujú európske smernice a či môžeme reálne očakávať aj rozhodnutia o nedôvodnosti námietok budeme diskutovať so zástupcom Európskej komisie a podpredsedom Úradu pre verejné obstarávanie.

Diskutujú:

 • Vítězslava Fričová (Európska komisia)
 • Jaroslav Lexa (ÚVO)

10:30 - 10:50

Prestávka

10:50 - 11:50

ÚVO ako SORO, Plán obnovy a EŠIFové zákazky

Pomaly sa končí fáza realizácie projektov a začína sa fáza spätných kontrol. Tiež nám začína Plán obnovy3. programové obdobie. Novela zmenila postavenie UVO v štruktúre kontrol – od 1.7.2022 je UVO výhradný kontrolný orgán pre zákazky spolufinancované z európskych zdrojov. Novela taktiež zmenila pravidlá preskúmania ukončených zákaziek spolufinancovaných z II. programového obdobia a zavádza určité pravidlá kontroly zákaziek financovaných z III. programového obdobia. Aby to bolo prehľadnejšie, tak Plán obnovy má osobitné pravidlá výkonu kontrol. Preto je dôležité si povedať aké možnosti máte v obrane proti zamýšľaným korekciám a kedy aké zákazky by ste komu mali predkladať na výkon kontroly.

Prednášajú:

 • Erika Rusnáková (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Robert Kramár (ÚVO)

12:00

Obed

Spoločný obed a záver konferencie.

Praktik sála

9:00 - 9:45

Zodpovedné obstarávanie posúva hranice doposiaľ nemožného

Český zodpovedný tím nákupcov a metodikov posúva hranice doposiaľ snívaného a zdanlivo nemožného vo verejných zákazkách. Nechajte sa inšpirovať najnovšími príkladmi zodpovedných nákupov v Českej republike.

Prednášajú:

 • Regina Hulmanová (Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR)
 • Ivana Mudriková (Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR)

9:50 - 10:35

Riadený rozhovor ako kritérium vyhodnocovania ponúk

Ak si myslíte, že ponuky sa dajú hodnotiť len na základe exaktných hodnôt číselne vyjadrených, tak toto je skúsenosť, ktorá zmení Váš pohľad na hodnotenie ponúk. Martin Vyklický z Vysokého učení technického v Brne o tom, ako pri výbere projektantov, stavebných dozorov alebo aj zhotoviteľov stavieb zohľadnili pripravenosť uchádzača na riešenie rôznych otázok z praxe pomocou štruktúrovaného rozhovoru!

10:35 - 10:55

Prestávka

10:55 - 11:55

MEAT kritériami vyberáme kvalitu

Vedeli ste, že v Českej republike sa oveľa častejšie hodnotí kvalita ako v slovenských súťažiach? Spolu s advokátmi z HAVEL & PARTNERS, by sme to chceli zmeniť, preto vám predstavíme zaujímavé judikáty SDEÚ, nemeckých súdov, ale aj českého ÚOHS na tému hodnotenia kvality. Súčasťou prednášky budú aj praktické ukážky multikritériálneho hodnotenia spracovaného advokátskou kanceláriou HAVEL & PARTNERS s dôrazom na ich zmluvné ukotvenie, pretože súťaž musí byť férová aj po podpise zmluvy.

Prednáša:

 • Ondrej Čurilla (HAVEL & PARTNERS)

12:00

Obed

Spoločný obed a záver konferencie.

Prednášajúci:
Prednášajúci:

Marcela Turčanová

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital. Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov. Je hrdou džiteľkou ocenenia FSA Master.

Jaroslav Lexa

Mgr. Jaroslav Lexa je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore - právo. Po absolvovaní štúdia pôsobil na viacerých pozíciách. Zastupoval Allianz poisťovňu, a.s., v problematike verejného obstarávania. Pracoval na odbore legislatívy a metodiky na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) a ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2018 sa ako riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania ÚVO venoval analytickej činnosti, budovaniu proklientského prístupu a vzdelávaniu v oblasti verejných nákupov.
Jaroslav Lexa je uznávaným a dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní, ktorý sa presadzuje za aplikáciu inovatívnych postupov v tejto oblasti vrátane sociálneho aspektu a ochrany životného prostredia. Je jedným zo zakladateľov „Asociácie používateľov a priaznivcov eAukcií“, občianskeho združenia na rozširovanie vedomostí o verejnom obstarávaní.

Vítězslava Fričová

Vítězslava Fričová je právničkou pôsobiacou v Európskej komisii na Riaditeľstve pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (DG GROW). Do jej kompetencie patrí agenda presadzovania práva EÚ v oblasti verejného obstarávania a preskúmania verejného obstarávania, kde má na starosť okrem iného organizáciu pracovnej skupiny Európskej komisie združujúcej národné preskúmacie orgány (Network of first instance review bodies).
V rokoch 2014 – 2018 viedla Metodické oddelenie na Sekcii verejného obstarávania Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže, a predtým pracovala na Oddelení EÚ Kancelárie Senátu Parlamentu ČR v oblasti predbežnej kontroly legislatívneho procesu EÚ.
Vítězslava Fričová vyštudovala Právnickú fakultu a Ekonomicko-správnu fakultu (program francúzsko-českej verejnej správy) Masarykovej univerzity v Brne a postgraduálne College of Europe so špecializáciou na európske právo v belgických Bruggách.

Jan Vašek

Patrí k špičkám odboru riadenia nákupu s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. V rokoch 1999 - 2014 si postupne prešiel všetkými pozíciami vo firemnom nákupe od juniora až po riaditeľa globálneho nákup a pôsobil predovšetkým v Belgicku, Francúzsku a Nemecku. Dlhodobo spolupracuje s Institutem odpovědného veřejného zadávaní při Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky a s Nákupným klubom, ktorý združuje najväčších verejných obstarávateľov v ČR. Vyučuje na Vysokej škole Chemicko-technologickej v Prahe a špecializuje sa na strategické a inovačné riadenie podnikov a na nákup a riadenie dodávateľského reťazca. Publikuje v oblasti riadenia nákupu, digitalizácie dodávateľských reťazcov a zodpovedného nákupu. Je autorom viac než 50 manažérskych prípadových štúdií. Je absolventom francúzskej a anglickej filológie (PhDr.) a aplikovanej ekonómie na Palackého univerzite v Olomouci, Business and Law na Nottinghtam Trent University (MSc.), Postraduate Diploma in Strategy and innovation na University of Oxford, Managing corporate performance na Cranfield University a Program for Leadership Development na Harvad Business School.

Ondrej Čurilla

Ondrej Čurilla sa v advokátskej kancelárií HAVEL & PARTNERS špecializuje na oblasť verejného sektora, najmä oblasť verejného obstarávania, projektov partnerstva verejného a súkromného sektora (tzv. PPP projektov) vrátane koncesií, na všeobecné obchodné právo a právo obchodných spoločností, právne audity a právne due diligence a na oblasť dopravy a logistiky .
V oblasti verejného sektora, najmä verejného obstarávania a koncesií, sa špecializuje na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v súvislosti s vyhlasovaním verejných obstarávaní a koncesií (ako na strane vyhlasovateľov, tak aj dodávateľov), vrátane poradenstva pri príprave a organizácii komplexných projektov v oblasti dopravy, energetiky a technológií, účasti dodávateľov v týchto konaniach či spracovaní odborných posudkov a analýz danej problematiky.
V oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností sa zúčastnil právnych auditov v rámci niekoľkých transakcií (ako na strane predávajúcich, tak kupujúcich) a ďalej sa zameriava na právne poradenstvo v súvislosti s likvidáciou obchodných spoločností.
V oblasti dopravy a logistiky sa zameriava predovšetkým na regulatórnu úpravu železničnej dopravy a osobnej cestnej dopravy a podporu najmä zahraničných klientov pri realizácii ich zámerov prevádzkovať dopravu v rámci SR.
Pred príchodom advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS pracoval v Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore, kde sa zameriaval na poskytovanie poradenstva nemeckým investorom.

Peter Rolný

Pracuje na pozícií riaditeľa osobného úradu na Ministerstve spravodlivosti SR. V minulosti pôsobil aj na pozícií generálneho riaditeľa kancelárie Ministra vnútra SR. Patrí medzi popredných slovenských odborníkov na ľudské zdroje. Má bohaté skúsenosti ako manažér, headhunter, konzultant a tréner. Vyznačuje sa citom pre výber a rozvoj zamestnancov. Je fanúšikom technológií, ktoré pomáhajú pri rozhodovacích a vzdelávacích procesoch v oblasti ľudských zdrojov.

Peter Mikuláš

Vyštudoval marketing a management na Obchodně podnikatelské fakulte v Karvinej, kde počas štúdia pracoval ako správca počítačovej siete. Po škole, v roku 2010, nastúpil do spoločnosti PROEBIZ s.r.o., kde v súčasnej dobe pracuje na pozícii country manager. Implementuje eAukčný sw TENDERBOX do vnútropodnikových procesov jednotlivých klientov. Špecializuje sa na zefektívnenie procesov vo verejnom obstarávaní postavením štruktúry súťaží.

Zora Vypušťáková

Nadobudla právne vzdelanie, ktoré ju profesijne priviedlo až na post manažérky pre oblasť právnu, zmluvných vzťahov a verejného obstarávania, v súčasnosti riadi v NBS odbor hospodárskych služieb. Po transformačných skúsenostiach týkajúcich sa vlastného zdravia už niekoľko rokov pôsobí ako koučka, etikoterapeutka, mentorka v oblasti zdravia, leadershipu a tvorby vlastnej reality. Je autorkou motivačných a odborných článkov a publikácií, v ktorých takto prepojila osobný a profesijný svet, zaberá sa tiež riešením konfliktov a mediáciou, na YouTube vedie rozhovory na tému Prirodzené vodcovstvo – leadership v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Osobitne pre ženy ponúka pohľad na témy týkajúce sa nadobudnutia ich rovnováhy medzi prácou a osobným životom, možnosti realizovať sa ženským spôsobom aj v prevažne mužskom kolektíve, čo je prínosom aj pre samotných mužov. Zaoberá sa zmenou ako súčasťou života, ktorú môžeme využiť na vlastnú transformáciu.

Miloš Olejník

Nákupný špecialista s viac ako dvadsaťročnou praxou v nadnárodných firmách ako Ikea, innogy, Makro alebo Amazon, kde zastával strategické vedúce posty a získaval skúsenosti s nákupom v celej jeho komplexnosti. Je veľkým propagátorom elektronického nákupu a ďalších moderných nástrojov efektívneho nakupovania, rovnako ako maximálnej transparentnosti v procese výberových konaní. V súčasnosti uplatňuje svoje skúsenosti na pozícii Procurement and Operations Manager v spoločnosti ESET.

Erika Rusnáková

Právnička, členka advokátskej komory, ostrieľaná vyjednávaniami s eurofondovými auditmi, bývalá riaditeľka odboru manažujúceho kontrolu verejných obstarávaní v rámci troch operačných programov EŠIF a dvoch špecifických fondov Európskej komisie. Rozvíja povedomie o spoločensky zodpovednom obstarávaní a integrovaní sociálne znevýhodnených osôb do spoločnosti. V súčasnosti pôsobí ako Generálna riaditeľka sekcie práva a verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Matúš Holubkovič

Matúš Holubkovič sa v advokátskej kancelárií HAVEL & PARTNERS špecializuje na oblasť verejného obstarávania a koncesií. V oblasti verejného obstarávania sa zameriava predovšetkým na zadávanie komplexných ICT projektov, zákaziek na stavebné práce, špecifických technologických projektov pre sektorových zadávateľov a zastupovanie klientov pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a správnymi súdmi. V rámci svojho predchádzajúceho dlhodobého pôsobenia na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže na pozícii vedúceho oddelenia získal jedinečné skúsenosti a know-how, spojené najmä s kontrolou verejných obstarávaní a obranou dodávateľov, s metodickým riešením čiastkových otázok aj s legislatívnou činnosťou v tejto oblasti.
V oblasti verejného obstarávania a koncesií sa špecializuje aj na verejné obstarávanie v európskom priestore, a to najmä na Slovensku. Vo svojej praxi sa ďalej zameriava na právne poradenstvo v oblasti zabezpečovania dopravnej obslužnosti podľa zákona o verejných službách v preprave cestujúcich a európskeho nariadenia o preprave cestujúcich.
Matúš sa venuje pravidelnej prednáškovej a publikačnej činnosti v oblasti verejného obstarávania.

Martin Dufala

Absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Verejnému obstarávaniu sa venuje od roku 2013, začal na „eurofondových“ zákazkách pre prijímateľov NFP (nenávratný finančný príspevok). Od roku 2019 pôsobí na Oddelení centrálneho obstarávania zákaziek Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je najväčšou univerzitou v SR, ostatný rok a pol ako vedúci oddelenia. Vo voľnom čase rád bicykluje a vyhlasuje zákazky v DNS.

Regina Hulmanová

Regina sa v rámci projektu stará o komunikáciu s mestami, venuje sa téme cirkulárneho verejného obstarávania a tiež otázkam, ako organizovať akcie udržateľne a ako možno zlepšiť mieru triedenia odpadov v obciach a mestách. Niekoľko rokov pracovala v sociálnej oblasti, kde sa venovala priamej pomoci ľuďom bez domova v nízkoprahovej nocľahárni v Bratislave a neskôr individuálnej pomoci rodinám s handicapovanými deťmi v nadácii, kde koordinovala aj pilotný dobrovoľnícky projekt. Potom získala skúsenosti vo verejnej správe v projekte Zdravé mesto a venuje sa téme udržateľného rozvoja.

Ivana Mudriková

Ivana sa v rámci témy spoločensky zodpovedného verejného obstarávania venuje predovšetkým ekologicky šetrným aspektom vo verejnom obstarávaní. Všeobecne sa téme venuje od roku 2018, má skúsenosti s verejným obstarávaním spolufinancovaných zo zdrojov EÚ pre samosprávy a zdravotnícke zariadenia. Aktívne participovala aj na vzdelávacích aktivitách pre zadávateľov v oblasti spoločensky zodpovedného verejného zadávania. Predošlé skúsenosti má z verejnej správy, riadenia ľudských zdrojov a nastavovaní organizácie riadenia.

Ján Kapec

Ján Kapec sa v advokátskej kancelárií HAVEL & PARTNERS zameriava na verejné obstarávanie, právo nehnuteľností a stavebníctva, súdne spory, rozhodcovské konanie, správne súdnictvo a správne právo a občianske právo.
V oblasti verejného obstarávania poskytoval právne poradenstvo klientom tak na strane verejného obstarávateľa alebo zadávateľa, ako aj na strane uchádzačov alebo záujemcov o verejné zákazky.
V oblasti nehnuteľností a stavebníctva sa špecializuje najmä na kúpu, predaj a prenájom nehnuteľností.
Pred príchodom advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS pracoval jeden rok ako právny asistent vo významnej advokátskej kancelárii v Bratislave so zameraním najmä na civilné právo, obchodné právo, rodinné právo, právo obchodných spoločností, cirkevné reštitúcie a zmenkové a šekové právo.

Martin Vyklický

Martin sa takmer celý svoj profesijný život zaoberá problematikou verejného obstarávania. Prvý kontakt s verejným obstarávaním získal ako referent na sekcii verejného obstarávania Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. Ako študent a pedagóg na Mendelovej univerzite v Brne prednášal a zároveň aktívne publikoval odborné články vzťahujúce sa k problematike verejného obstarávania vo vedeckých periodikách. V súčasnej dobe sa aktívne venuje nákupu ako vedúci odboru verejného obstarávania na Vysokom učení technickom v Brne. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií, seminárov či workshopov zameraných na problematiku verejného obstarávania a publikuje v odborných časopisoch zameraných na problematiku verejného obstarávania. Je zástancom a propagátorom otvoreného, menej konzervatívneho, menej formalistického, rozumovo založeného a inovatívneho prístupu k verejnému obstarávaniu. Všetka energia zadávateľa by nemala byť sústredená iba na procesnú stránku zadania, ktorá z pohľadu „hľadania kvality“ nehrá kľúčovú úlohu. V súčasnej dobe sa zameriava najmä na rozvoj metódy BVA/m4E ako efektívneho a univerzálneho nástroja pre výber kvalitného dodávateľa.

Kristina Kaplanová

Až na niekoľko rokov, ktoré pracovne strávila v zahraničí, patrí medzi kmeňových zamestnancov spoločnosti PROEBIZ s.r.o. Od roku 2000 sa podieľa na implementácii e-aukčného nástroja TENDERBOX PROEBIZ do prvých výrobných spoločností a inštitúcií na Slovenskom trhu, od roku 2013 na vývoji, implementácii a zdokonalení systému JOSEPHINE, ktorý sa stal po štátnom systéme EVO dvojkou na trhu. Elektronizáciu má ako koníček a posúvanie hraníc v e-procuremente berie vždy ako výzvu.

Robert Kramár

Pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie v pozícii riaditeľa odboru Sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko, ktorý bude mať na starosti kontrolu verejného obstarávania v rámci programového obdobia 2021-2027. Od roku 2019 pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie ako zástupca riaditeľa odboru dohľadu pre konania o námietkach. Pred pôsobením na Úrade pre verejné obstarávanie pracoval ako metodik pre verejné obstarávanie na Centrálnom koordinačnom orgáne rovnako ako aj manažér verejného obstarávania na odbore verejného obstarávania. Vo verejnom obstarávaní sa zaoberal nastavovaním pravidiel pre eurofondové zákazky a nákupu IKT, aj v súčasnosti je členom pracovnej skupiny nákupu IKT ako i koordinačného výboru pre kontrolu verejného obstarávania v oblasti eurofondov.

Ubytovanie:
Ubytovanie:

 Atrium Hotel*** poskytuje zvýhodnené ceny ubytovania pre účastníkov konferencie. 

 • Dvojlôžková izba STANDARD TWIN/DOUBLE obsadená 1 osobou – 81,90€ / noc / izba
 • Dvojlôžková izba STANDARD TWIN/DOUBLE obsadená 2 osobami  – 92,70€ / noc / izba
 • Dvojlôžková izba EXCLUSIVE obsadená 1 osobou – 108,90€ / noc / izba
 • Dvojlôžková izba EXCLUSIVE obsadená 2 osobami – 119,70€ / noc / izba
 • Apartmán 139,50€ / noc
 • Štvorlôžková suita 148,50€ / noc

Súčasťou ceny za ubytovanie sú: raňajky formou bufetu, parkovanie, wifi pripojenie, vstup do hotelového vitálneho sveta 4Elements.

Obed a celodenné občerstvenie počas konferencie je zabezpečené.

Večera počas prvého dňa konferencie je zabezpečená spoločným rautom.

Cena nezahŕňa miestny poplatok vo výške 1,50€ / osoba / noc

V cene účastníckeho poplatku nie je ubytovanie. Organizátor nezabezpečuje ubytovanie a účastníci si ho môžu zabezpečiť individuálne.

Všetky sumy sú uvedené s DPH.

V prípade, že sa Vám v registrácií ubytovania nezobrazujú zvýhodnené ceny uvedené vyššie, zadajte zľavový kód “ PP2022 “ 

Cenník:
Cenník:

Každý účastník konferencie dostane materiály v tlačenej podobe a publikáciu zákona o verejnom obstarávaní vo formáte A4 s priestorom na poznámky.

Občerstvenie a obed počas oboch konferenčných dní sú zabezpečené. Včera počas prvého konferenčného dňa bude prebiehať spoločným rautom.

Registrácia:
Registrácia:

Konferencia je už vypredaná. Ďakujeme za Váš veľký záujem!

Please select a WP Fluent Form

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd