Úžasné miesto stretnutí odborníkov kolegov priateľov

Konferencia Verejné obstarávanie 2023 Právo & Prax

O konferencií:
O konferencií:

11. ročník najväčšieho stretnutia nákupcov vo verejnom sektore na Slovensku! Tento ročník sa bude niesť v duchu zdieľania skúseností, diskusie domácich i zahraničných hostí, manažmentu tímov a osobného rozvoja nákupcov. 

Aj tento rok si okrem klasických „obstarávačských“ tém budete môcť opäť vypočuť prednášky z oblasti manažmentu (nielen) nákupných tímov, automatizácie nákupných procesov, či kompetencií nákupcov. V poslednom období intenzívne vnímame potrebu osobného rozvoja nákupcov, a preto i tejto téme  bude venovaných pár prednášok.

Naše pozvanie opäť prijali špičkoví prednášajúci (nielen) zo Slovenska, ktorí sa radi podelia o svoje vedomosti a skúsenosti. Je sa ozaj na čo tešiť!

Stretneme sa osobne, opäť v Tatrách, v krásnych konferenčných priestoroch ATRIUM Hotela v Novom Smokovci.

Termín:
19. - 20. septembra - Vysoké Tatry

ATRIUM Hotel Nový Smokovec 42 062 01 Vysoké Tatry

Tešíme sa na Vás už o:

Obsadenosť konferencie 100%

Konferencia je už vypredaná. Ďakujeme za Váš veľký záujem!

Program a témy:
Program a témy:

Aj tento rok sa môžete tešiť na bohatý program prednášok a diskusií rozdelený do 2 sál. Spolu 21 prednášok a viac ako 15 prednášajúcich.

Novinky z legislatívnych procesov, nejednoznačná aplikácia zákona, inšpiratívne prípadové štúdie, contract management pohľadom rozhodovacej praxe, riadenie projektov i tímov, alebo najnovšie trendy ako quiet quitting ako prevencia pred vyhorením. To všetko s jediným cieľom – vzdelávať nákupcov smerom k ich komplexnému rozvoju. 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Program 1. deň

Hlavná sála

10:00 - 10:05

Privítanie hostí

Úvodné slovo a otvorenie konferencie.

10:05 - 10:50

Vízie a ciele nového vedenia Protimonopolného úradu SR

Podpredseda Protimonopolného úradu SR pán Peter Demčák predstaví nové vízie a ciele PMÚ a porozpráva o ich dopade na verejné obstarávanie.

10:55 - 11:40

To najlepšie z judikatúry SD EU a rozhodovacej praxe UVO

Podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie Jaroslav Lexa nám predstaví to najzaujímavejšie z judikatúry SD EÚ a rozhodovacej praxe ÚVO. Nové a zaujímavé judikáty i rozhodnutia, ktoré je určite dobré poznať.

11:40 - 12:40

OBED

12:40 - 13:10

Matica kompetencií nákupcu

Rozmýšľali ste niekedy o tom, za čo vlastne nákupca zodpovedá v procese verejného obstarávania? V tejto prednáške sa to určite dozviete.

Prednášajú:

 • Zora Vypušťáková (Priestor pre zmenu)
 • Jaroslav Lexa (ÚVO)

13:15 - 14:00

Zmena role nákupcu

Očakáva sa stále od nákupcu to isté ako pred 3, 5 či 10 rokmi? Vypočujte si ako sa mení rola nákupcu v dnešnej dobe.

Prednášajú:

 • Martin Hadaš (Masarykova univerzita)
 • Jakub Váňa (Krajský úrad Juhomoravského kraja)

14:00 - 14:15

Prestávka

14:15 - 15:00

Podcenené personálne kapacity a ako ich navýšiť

Je nás skutočne málo alebo sú tímy vzhľadom na rozpočty, ktoré spravujú, primerané? Cez dáta sa pozrieme na to, koľko zákaziek v priemere odprocesuje jeden nákupca a čo s tým vieme urobiť.

Prednášajú:

 • Marcela Turčanová (APUEN AKADÉMIA)
 • Soňa Filípková (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

15:05 - 16:05

Diskusia k rozhodovacej praxi

Diskutujú:

 • Miroslav Slašťan (UK v Bratislave)
 • Mojmír Florian (ÚHOS)
 • Jaroslav Lexa (ÚVO)
 • Peter Demčák (PMÚ)

Moderuje:

 • Marcela Turčanová (APUEN AKADÉMIA)

Praktik sála

10:05 - 10:50

Základy riadenia nákupu

Dobrý systém riadenia nákupu potrebuje pevné základy. Ako vnímať nákupné potreby, ako zostavovať plán VO, čomu venovať prioritu a čo elektronizovať sa dozviete v tejto prednáške.

Prednáša:

 • Jan Vašek (Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe)

10:55 - 11:40

Prvý kontakt s dodávateľom

Úspešný nákup závisí aj od poznania trhu. Pri ktorých položkách a prečo sa nám oplatí detailne poznať trh? Ako nadviazať prvý kontakt s dodávateľom, čo mu povedať a na čo sa pýtať? Nielen na tieto otázky Vám odpovie Jan Vašek.

11:40 - 12:40

OBED

12:40 - 13:10

Meníme zmluvu? Črtajú sa problémy…

Očakáva sa, že máme kvalitné zmluvy. Podstatne to zjednodušuje ich zmeny. Nie každá situácia sa však dá predvídať. Aké pravidlá zmeny zmluvy očakáva smernica a judikatúra SDEU? Porozpráva znalec v odbore európskeho práva profesor Miroslav Slašťan.

13:15 - 14:00

Contract management pohľadom dohľadových orgánov a súdov

Ako sa dohľadové orgány a súdy pozerajú na fázu plnenia zmluvy. Je to ešte naša úloha alebo zodpovednosť vecného gestora? Aké riziká a postihy nám hrozia?

Prednáša: 

 • Ján Kapec (HAVEL & PARTNERS)
 • Matúš Holubkovič (HAVEL & PARTNERS)

14:00 - 14:15

Prestávka

14:15 - 15:00

Zaviedli sme contract management

Martin Vyklický nám predstaví „success story“, ako Vysoké učení technické v Brne začalo riadiť contract management na odbore verejného obstarávania.

15:05 - 15:35

Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov

Riadenie tímov je aj o spravodlivom odmeňovaní. Aké odmeny sú najviac želané, ktoré sú návykové a ktoré nedocenené. Dokáže vôbec verejný sektor reálne odmeniť svojich nákupcov?

Prednášajú:

 • Zora Vypušťáková (Priestor pre zmenu)
 • Ľubomír Vypušťák (Priestor pre zmenu)

15:40 - 16:20

Emočná gramotnosť

Ako zvládať emócie na pracovisku? Ako nazerať na konflikty na pracovisku a ako komunikovať so šéfom, kolegami či podriadenými? Aj o tomto bude táto prednáška.

Prednáša:

 • Zora Vypušťáková (Priestor pre zmenu)
 • Ľubomír Vypušťák (Priestor pre zmenu)

Program 2. deň

Hlavná sála

9:00 - 9:45

Cirkulárne materiály v stavebníctve

Primárne suroviny Slovensku dochádzajú. Ako využívať recyklované materiály v stavebníctve a čo všetko je možné. Vrátane reálnych príkladov z oblasti verejných zákaziek.

Prednáša:

 • Ivana Maleš (Inštitút cirkulárnej ekonomiky)

9:50 - 10:20

Prípadová štúdia : Búrame a recyklujeme

Analýzou súťaže na búranie Nemocnice Rázsochy nám Ondrej Kuruc z Ministerstva zdravotníctva SR ukáže, ako je možné uvažovať o opätovnom využívaní stavebných materiálov prostredníctvom verejného obstarávania.

10:20 - 10:40

Prestávka

10:40 - 11:10

„Rozumná“ SBS

Ako efektívne súťažiť SBS službu a dostať maximálnu hodnotu za peniaze? Dozviete sa v tejto prípadovej štúdii v podaní Martina Vyklického z Vysokého učení technického v Brne.

11:15 - 11:45

Manažment dotovaných projektov

Majú dotačné projekty zabezpečovať interné tímy? Ako by mal vyzerať „ideálny projektový tím“ a ako v ňom rozdeliť úlohy. Aj o tom, ako vedeniu povedať „Nemáme na to kapacitu.“, no budeme partnerom.

Prednáša:

 • Marcela Turčanová (APUEN AKADÉMIA)

12:00

Obed

Spoločný obed a záver konferencie.

Praktik sála

9:00 - 9:45

Pomáhame si umelou inteligenciou

Umelá inteligencia je nabitá informáciami. Dokáže rešeršovať, poradiť i napísať draft zmluvy. O tom, ako to využiť a zjednodušiť si život (nielen) s vecným garantom nám porozprávajú Kristína Kaplanová a Jan Jedlička z PROEBIZu.

9:50 - 10:20

Zavádzame automatizáciu do nákupných procesov

Množstvo praktických rád a odporúčaní, prečo a ako začať s automatizáciou nákupu, na čo sa sústrediť a čomu sa radšej vyhnúť.

Prednáša:

 • Zdeněk Pytlíček (GasNet)

10:20 - 10:40

Prestávka

10:40 - 11:10

Zjednodušme si život

Prednáška plná praktických príkladov ako si zjednodušiť administratívne úkony vo verejnom obstarávaní.

Prednáša:

 • Marcela Turčanová (APUEN AKADÉMIA)
 • Ferdinand Sekáč (APUEN AKADÉMIA)

11:15 - 11:45

Digitálny nákupný tím

Kristína Kaplanová z PROEBIZu predstaví projekt Digitálneho nákupného tímu.

12:00

Obed

Spoločný obed a záver konferencie.

Legislatívne zmeny v roku 2023

Prehľad zmien v zákone o verejnom obstarávaní v roku 2023. Aké povinnosti nám pribudli a s čím sa už trápiť nemusíme.

Matica kompetencií nákupcu

Rozmýšľali ste niekedy o tom, za čo vlastne nákupca zodpovedá v procese verejného obstarávania? V tejto prednáške sa to určite dozviete.

Zmena role nákupcu

Očakáva sa stále od nákupcu to isté ako pred 3, 5 či 10 rokmi? Vypočujte si ako sa mení rola nákupcu v dnešnej dobe.

Podcenené personálne kapacity v nákupe

Je nás skutočne málo alebo sú tímy vzhľadom na rozpočty, ktoré spravujú, primerané? Cez dáta sa pozrieme na to, koľko zákaziek v priemere odprocesuje jeden nákupca a čo s tým vieme urobiť.

Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov

Riadenie tímov je aj o spravodlivom odmeňovaní. Aké odmeny sú najviac želané, ktoré sú návykové a ktoré nedocenené. Dokáže vôbec verejný sektor reálne odmeniť svojich nákupcov?

Umelá inteligencia v nákupe

Umelá inteligencia už prenikla aj do nákupu a nákupných procesov. Dokáže rešeršovať, poradiť, napísať draft zmluvy alebo opis predmetu zákazky. Bude to o tom, ako ju využiť a zjednodušiť si život.

Cirkulárne materiály v stavebníctve

Primárne suroviny Slovensku dochádzajú. Ako využívať recyklované materiály v stavebníctve a čo všetko je možné. Vrátane reálnych príkladov z oblasti verejných zákaziek.

Contract management pohľadom dohľadových orgánov a súdov

Ako sa dohľadové orgány a súdy pozerajú na fázu plnenia zmluvy. Je to ešte naša úloha alebo zodpovednosť vecného gestora? Aké riziká a postihy nám hrozia?

Emočná gramotnosť

Ako zvládať emócie na pracovisku? Ako nazerať na konflikty na pracovisku a ako komunikovať so šéfom, kolegami či podriadenými? Aj o tomto bude táto prednáška.

Rozhodovacia prax

Diskusia k aktuálnej rozhodovacej praxi za účasti domácich a zahraničných hostí.

Súťažíme SBS

Ako efektívne súťažiť SBS službu a dostať maximálnu hodnotu za peniaze? Dozviete sa v tejto prípadovej štúdii.

Manažment dotovaných projektov

Majú dotačné projekty zabezpečovať interné tímy? Ako by mal vyzerať "ideálny projektový tím" a ako v ňom rozdeliť úlohy. Aj o tom, ako vedeniu povedať "Nemáme na to kapacitu.", no budeme partnerom.

Zavádzame automatizáciu do nákupných procesov

Množstvo praktických rád a odporúčaní, prečo a ako začať s automatizáciou nákupu, na čo sa sústrediť a čomu sa radšej vyhnúť.

Autorské práva v zmluvách

Autorské práva ako večný "kostlivec" na našom stole. Počas tejto prednášky si povieme ako zmluvne upraviť autorské práva, čomu sa vyhnúť a načo nesmieme zabudnúť.

Základy riadenia nákupu

Dobrý systém riadenia nákupu potrebuje pevné základy. Ako vnímať nákupné potreby, ako zostavovať plán VO, čomu venovať prioritu a čo elektronizovať sa dozviete v tejto prednáške.

Prvý kontakt s dodávateľom

Úspešný nákup závisí aj od poznania trhu. Pri ktorých položkách a prečo sa nám oplatí detailne poznať trh? Ako nadviazať prvý kontakt s dodávateľom, čo mu povedať a na čo sa pýtať?
Prednášajúci:
Prednášajúci:

Zoznam prednášajúcich budeme postupne dopĺňať a aktualizovať.

Marcela Turčanová

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital. Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov. Je hrdou džiteľkou ocenenia FSA Master.

Peter Demčák

Peter Demčák sa stal podpredsedom Protimonopolného úradu SR 1. augusta 2023. Bezprostredne pred nástupom do funkcie podpredsedu úradu viedol odbor zdravotníctva na Sekcii plánu obnovy a odolnosti na Úrade vlády Slovenskej republiky (3/2022 – 7/2023). V rámci pôsobenia v Transparency International Slovensko (9/2021 – 3/2022) sa špecializoval na regulované sektory a verejné obstarávanie. V advokátskych kanceláriách TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. (1/2017 – 8/2021) a Havel, Holásek & Partners, s.r.o. (8/2012 – 6/2013) viedol oddelenie pre hospodársku súťaž a tiež verejné obstarávanie. V minulosti pôsobil viac ako štrnásť rokov na Protimonopolnom úrade, kde riadil odbor kartelov a tiež odbor legislatívno-právny a európskych záležitostí. Peter Demčák je autorom niekoľkých článkov a publikácií týkajúcich sa hospodárskej súťaže a touto oblasťou sa zaoberal aj v rámci vedenia školiacich aktivít a odborných seminárov. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1997 – 2002; titul Mgr.).

Miroslav Slašťan

Predseda Ústavu znaleckej činnosti, znalec v odbore Právne vzťahy k cudzine a odvetví Európske právo, profesor Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a člen Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Expert na európske právo a jeho transpozíciu do právneho poriadku SR, štátnu pomoc, verejné obstarávanie, eurofondy a súdny systém Európskej únie. Je externý člen skúšobných komisií menovaných Úradom pre verejné obstarávanie.

Jaroslav Lexa

Mgr. Jaroslav Lexa je podpredsedom Úradu pre verejné obstarávanie, vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore - právo. Po absolvovaní štúdia pôsobil na viacerých pozíciách. Zastupoval Allianz poisťovňu, a.s., v problematike verejného obstarávania. Pracoval na odbore legislatívy a metodiky na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) a ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Jaroslav Lexa je uznávaným a dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní, ktorý sa presadzuje za aplikáciu inovatívnych postupov v tejto oblasti vrátane sociálneho aspektu a ochrany životného prostredia. Je jedným zo zakladateľov „Asociácie používateľov a priaznivcov eAukcií“, občianskeho združenia na rozširovanie vedomostí o verejnom obstarávaní.

Jan Vašek

Patrí k špičkám odboru riadenia nákupu s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. V rokoch 1999 - 2014 si postupne prešiel všetkými pozíciami vo firemnom nákupe od juniora až po riaditeľa globálneho nákup a pôsobil predovšetkým v Belgicku, Francúzsku a Nemecku. Dlhodobo spolupracuje s Institutem odpovědného veřejného zadávaní při Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky a s Nákupným klubom, ktorý združuje najväčších verejných obstarávateľov v ČR. Vyučuje na Vysokej škole Chemicko-technologickej v Prahe a špecializuje sa na strategické a inovačné riadenie podnikov a na nákup a riadenie dodávateľského reťazca. Publikuje v oblasti riadenia nákupu, digitalizácie dodávateľských reťazcov a zodpovedného nákupu. Je autorom viac než 50 manažérskych prípadových štúdií. Je absolventom francúzskej a anglickej filológie (PhDr.) a aplikovanej ekonómie na Palackého univerzite v Olomouci, Business and Law na Nottinghtam Trent University (MSc.), Postraduate Diploma in Strategy and innovation na University of Oxford, Managing corporate performance na Cranfield University a Program for Leadership Development na Harvad Business School.

Jakub Váňa

Verejnému obstarávaniu sa začal venovať už v rámci praxe pri štúdiu na právnickej fakulte a tento odbor ho okamžite oslovil, aj keď z veľkej časti vďaka skvelým kolegyniam a kolegom na krajskom úrade Juhomoravského kraja, ktorí ho toho mnoho naučili a ktorých má v súčasnosti tú česť viesť. Verejné obstarávanie vníma ako príležitosť prispieť k rozvoju priestoru, v ktorom sa denne pohybujeme, snaží sa k nemu preto pristupovať zodpovedne a so zdravým rozumom a zároveň tak, aby zadávací proces nebol len stále tým istým kolobehom formalít, ale aby sme aj v jeho rámci dokázali nájsť zaujímavé cestičky na dosiahnutie našich cieľov a priorít.

Martin Hadaš

Verejnému obstarávaniu sa venuje viac ako desať rokov, pričom od roku 2011 pôsobí ako vedúci odboru verejného obstarávania na brnenskej Masarykovej univerzite. Martin Hadaš tam spoločne s kolegami realizuje centrálne nákupy prostredníctvom DNS a rámcových zmlúv, ďalej riadi verejné obstarávanie spolufinancované z programov EÚ či koordinuje používanie eNástroja pre verejné obstarávanie. Príležitostne tiež prednáša. V minulosti viedol výberové konania v poradenskej firme.

Zora Vypušťáková

Ako dlhoročná manažérka v oblasti práva, zmluvných vzťahov, verejného obstarávania a tiež ako koučka, lektorka a autorka motivačných článkov, publikácií a videí prepojila osobný a profesijný svet. Orientuje sa na vzdelávanie lídrov, riešenie konfliktov a na funkčnosť vzťahov. Lektorskú činnosť využíva pri kurzoch osobného rozvoja zameraných na transformáciu životných situácii s orientáciou na emočnú gramotnosť a tvorbu vlastnej reality. Je spoluautorkou transformačnej metódy Duševný lifting ©™, spoluzakladateľka a CEO Priestor pre zmenu.

Ľubomír Vypušťák

Skúsenosti z oblasti bezpečnostného inžinierstva, obchodu, verejného obstarávania a manažmentu aktuálne ako kouč a lektor využíva pri sprevádzaní ľudí v procese ich transformácie v oblasti osobného rozvoja. Pri práci s jednotlivcami a skupinami sa venuje vzdelávaniu v oblasti emočnej gramotnosti a rozvoja osobného potenciálu. Výsledkom jeho činnosti je vytváranie priestoru pre spokojný život v osobnej aj pracovnej oblasti. Je spoluautor transformačnej metódy Duševný lifting ©™, spoluzakladateľ a CEO Priestor pre zmenu.

Ondrej Kuruc

Svoje skúsenosti s obstarávaním začal rozvíjať na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, kde sa venoval hlavne komerčným tovarom a informačným technológiám. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky ako generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania. Úspešne realizoval predaje prebytočného majetku štátu cez elektronické aukcie, je špecialistom na Dynamické nákupné systémy a podieľal sa na tvorbe systému FLASHBONE, ktorý využil na ministerstve zdravotníctva pri nákupe dýchacích prístrojov v kritickom období okolo pandémie COVID-19 a na Správe štátnych hmotných rezerv pri nákupe OOPP. Ako lektor a školiteľ sa pravidelne zúčastňuje rôznych školení s tematikou obstarávania a je držiteľom certifikátu pre technickú prípravu a administráciu eAukcií a tenderingu.

Martin Vyklický

Martin sa takmer celý svoj profesijný život zaoberá problematikou verejného obstarávania. Prvý kontakt s verejným obstarávaním získal ako referent na sekcii verejného obstarávania Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. Ako študent a pedagóg na Mendelovej univerzite v Brne prednášal a zároveň aktívne publikoval odborné články vzťahujúce sa k problematike verejného obstarávania vo vedeckých periodikách. V súčasnej dobe sa aktívne venuje nákupu ako vedúci odboru verejného obstarávania na Vysokom učení technickom v Brne. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií, seminárov či workshopov zameraných na problematiku verejného obstarávania a publikuje v odborných časopisoch zameraných na problematiku verejného obstarávania. Je zástancom a propagátorom otvoreného, menej konzervatívneho, menej formalistického, rozumovo založeného a inovatívneho prístupu k verejnému obstarávaniu. Všetka energia zadávateľa by nemala byť sústredená iba na procesnú stránku zadania, ktorá z pohľadu „hľadania kvality“ nehrá kľúčovú úlohu. V súčasnej dobe sa zameriava najmä na rozvoj metódy BVA/m4E ako efektívneho a univerzálneho nástroja pre výber kvalitného dodávateľa.

Zdeněk Pytlíček

Možno trochu prekvapí, že doménou práce Zdenka Pytlíčka, ktorý si prešiel pozíciami od nákupcu až po stratéga, sú všetky nákupné činnosti, pri ktorých sa "nenakupuje". V spoločnosti GasNet sa momentálne zameriava na digitalizáciu, automatizáciu a robotizáciu nákupných procesov, implementáciu a rozvoj nákupných systémov, reporting, analýzy a nákupnú legislatívu. Príklad? V roku 2017 bol spustený prvý robotizovaný proces v nákupe a v súčasnosti viac ako 92% nákupných transakcií vykonávajú stroje bez zásahu nákupcov.

Mojmír Florian

Riaditeľ Odboru verejného obstarávania II na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže. Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Karlovej pracoval takmer desať rokov na Úrade mestskej časti Praha 2, kde sa okrem iného venoval verejnému obstarávaniu; v roku 2012 prešiel na druhú stranu pomyselnej barikády a od tej doby na postupy zadávateľov dohliada. Podieľal sa na formulácií trinástej časti aktuálne účinného zákona o verejnom obstarávaní, upravujúcej ochranu dodávateľa, t.j. námietky a dozor nad dodržovaním zákona zo strany Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. Verejné obstarávanie sa podľa jeho presvedčenia okrem nepopierateľnej zložitosti vyznačuje i dynamikou a rôznorodosťou riešených problémov, ktoré vyžadujú komplexný prístup k ich riešeniu. K zákazkovým témam pravidelne prednáša a publikuje. Je i členom expertnej skupiny Ministerstva pre miestny rozvoj k zákonu o verejnom obstarávaní.

Soňa Filípková

Zastáva funkciu generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. júla 2021. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore ekonómia a manažment podniku. Študovala aj právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje od roku 2012 ako riaditeľka / generálna riaditeľka osobného úradu. Predtým pracovala na Ministerstve kultúry SR ako vedúca služobného úradu, v rokoch 2003 až 2010 pôsobila na Colnom riaditeľstve ako colná špecialistka, vedúca oddelenia vnútornej kontroly a vedúca oddelenia bezpečnosti.

Kristina Kaplanová

Až na niekoľko rokov, ktoré pracovne strávila v zahraničí, patrí medzi kmeňových zamestnancov spoločnosti PROEBIZ. Od roku 2000 sa podieľala na implementácii tendrovacieho nástroja TENDERBOX PROEBIZ do prvých výrobných spoločností a inštitúcií na Slovenskom trhu a od roku 2013 aj na vývoji, implementácii a zdokonalení systému JOSEPHINE. Elektronizáciu má ako koníček a posúvanie hraníc v e-procuremente berie vždy ako výzvu. Aktuálne pôsobí v organizačnom tíme nákupného festivalu eBF a je súčasťou vzdelávania Procurement Broard.

Ján Kapec

Ján Kapec sa v advokátskej kancelárií HAVEL & PARTNERS zameriava na verejné obstarávanie, právo nehnuteľností a stavebníctva, súdne spory, rozhodcovské konanie, správne súdnictvo a správne právo a občianske právo.
V oblasti verejného obstarávania poskytoval právne poradenstvo klientom tak na strane verejného obstarávateľa alebo zadávateľa, ako aj na strane uchádzačov alebo záujemcov o verejné zákazky.
V oblasti nehnuteľností a stavebníctva sa špecializuje najmä na kúpu, predaj a prenájom nehnuteľností.
Pred príchodom advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS pracoval jeden rok ako právny asistent vo významnej advokátskej kancelárii v Bratislave so zameraním najmä na civilné právo, obchodné právo, rodinné právo, právo obchodných spoločností, cirkevné reštitúcie a zmenkové a šekové právo.

Jan Jedlička

Agilný pozorovateľ budúcnosti informačných systémov a trendov v nákupe. Rád prenáša čaro kolektívneho know-how s pomocou trikov a tipov z praxe. Svoje poslanie vidí v prekonávaní bariér strachu pri zavádzaní inovácií a elektronických nástrojov do nákupných procesov v súkromnom aj verejnom sektore. Baví ho vykresľovať víziu úspechu a následne dohliadať na jej zhmotnenie. V súčasnosti pôsobí ako konzultant pre digitalizáciu a zlepšovanie interných procesov spoločnosti PROEBIZ a podieľa sa ako dramaturg na rozvoji projektu eProcurement.TV.

Ivana Maleš

Je spoluzakladateľkou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) a zároveň odborníčkou na cirkulárnu ekonomiku hlavne pre oblasť samospráv, stratégií a implementácie CE na národnej a lokálnej úrovni. Jednou z tém, ktorej sa v INCIEN venuje je aj cirkulárne a zelené verejné obstarávanie.

Ferdinand Sekáč

Už takmer 20rokov uplatňuje zákon o verejnom obstarávaní v praxi ako metodik a úspešný realizátor súťaží pre verejného obstarávateľa (v Národnej banke Slovenska) aj obstarávateľa (v Západoslovenskej distribučnej). Je autorom interných obstarávacích smerníc a mnohých súvisiacich podporných dokumentov. Má za sebou veľký počet súťaží, pri ktorých uplatnil rôzne postupy. Aktuálne svoje skúsenosti aplikuje v konzultačnej sfére v APUEN AKADÉMIÍ s.r.o. Rád zavádza nové a inovatívne riešenia s cieľom skvalitniť a zjednodušiť obstarávanie.

Matúš Holubkovič

Matúš Holubkovič sa v advokátskej kancelárií HAVEL & PARTNERS špecializuje na oblasť verejného obstarávania a koncesií. V oblasti verejného obstarávania sa zameriava predovšetkým na zadávanie komplexných ICT projektov, zákaziek na stavebné práce, špecifických technologických projektov pre sektorových zadávateľov a zastupovanie klientov pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a správnymi súdmi. V rámci svojho predchádzajúceho dlhodobého pôsobenia na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže na pozícii vedúceho oddelenia získal jedinečné skúsenosti a know-how, spojené najmä s kontrolou verejných obstarávaní a obranou dodávateľov, s metodickým riešením čiastkových otázok aj s legislatívnou činnosťou v tejto oblasti. V oblasti verejného obstarávania a koncesií sa špecializuje aj na verejné obstarávanie v európskom priestore, a to najmä na Slovensku. Vo svojej praxi sa ďalej zameriava na právne poradenstvo v oblasti zabezpečovania dopravnej obslužnosti podľa zákona o verejných službách v preprave cestujúcich a európskeho nariadenia o preprave cestujúcich. Matúš sa venuje pravidelnej prednáškovej a publikačnej činnosti v oblasti verejného obstarávania.

Ubytovanie:
Ubytovanie:

 Atrium Hotel*** poskytuje zvýhodnené ceny ubytovania pre účastníkov konferencie. 

 • Dvojlôžková izba STANDARD TWIN/DOUBLE obsadená 1 osobou – 100,00€ / noc / izba
 • Dvojlôžková izba STANDARD TWIN/DOUBLE obsadená 2 osobami  – 115,00€ / noc / izba
 • Dvojlôžková izba EXCLUSIVE obsadená 1 osobou – 130,00€ / noc / izba
 • Dvojlôžková izba EXCLUSIVE obsadená 2 osobami – 145,00€ / noc / izba
 • Apartmán 165,00€ / noc
 • Štvorlôžková suita 175,00€ / noc

Súčasťou ceny za ubytovanie sú: raňajky formou bufetu, parkovanie, wifi pripojenie, vstup do hotelového vitálneho sveta 4Elements.

Obed a celodenné občerstvenie počas obidvoch dní konferencie je zabezpečené.

Večera počas prvého dňa konferencie je zabezpečená spoločným rautom.

Cena nezahŕňa miestny poplatok vo výške 2€ / osoba / noc

V cene účastníckeho poplatku nie je ubytovanie. Organizátor nezabezpečuje ubytovanie a účastníci si ho môžu zabezpečiť individuálne.

Všetky sumy sú uvedené s DPH.

V prípade, že sa Vám v registrácií ubytovania nezobrazujú zvýhodnené ceny uvedené vyššie, zadajte zľavový kód “ PP2023 “ 

Cenník:
Cenník:

Štandardná registrácia

od 1.8.2023

240
bez DPH
 • Zvýhodnená cena 225€ bez DPH pre každého ďalšieho účastníka z organizácie.
 • Členovia APUeN SK majú extra zľavu 10€ bez DPH z účastníckeho poplatku.

Zvýhodnená registrácia

do 31.7.2023

225
bez DPH
 • Zvýhodnená cena 210€ bez DPH pre každého ďalšieho účastníka z organizácie.
 • Členovia APUeN SK majú extra zľavu 10€ bez DPH z účastníckeho poplatku.

Každý účastník dostane konferenčný zborník tlačenej podobe.

Občerstvenie a obed počas oboch konferenčných dní sú zabezpečené. Večera počas prvého konferenčného dňa bude prebiehať spoločným rautom.

Registrácia:
Registrácia:
Please select a WP Fluent Form
Obsadenosť konferencie 100%

Konferencia je už úplne vypredaná. Ďakujeme za Váš veľký záujem!