Úžasné miesto stretnutí odborníkov kolegov priateľov

Konferencia Verejné obstarávanie 2024 Právo & Prax

O konferencií:

Blíži sa ďalší ročník najväčšieho stretnutia nákupcov vo verejnom sektore na Slovensku! Tradične aj tento ročník sa bude niesť v duchu zdieľania skúseností, diskusie domácich i zahraničných hostí. Program konferencie je rozdelený do piatich zaujímavých blokov. Nebudú chýbať ani témy týkajúce sa novely zákona o verejnom obstarávaní.

V tematických blokoch sa okrem „obstarávačských“ tém môžete tešiť na prednášky z oblasti efektívneho nákupu, zodpovedného a udržateľného nákupu, manažmentu nákupu či osobného rozvoja.

Naše pozvanie opäť prijali špičkoví prednášajúci (nielen) zo Slovenska, ktorí sa radi podelia o svoje vedomosti a skúsenosti. Je sa ozaj na čo tešiť!

Stretneme sa opäť v Tatrách, v krásnych konferenčných priestoroch ATRIUM Hotela v Novom Smokovci.

O konferencií:
Termín:
24. - 25. septembra - Vysoké Tatry

ATRIUM Hotel Nový Smokovec 42 062 01 Vysoké Tatry

Tešíme sa na Vás už o:

Obsadenosť konferencie
7%
Program a témy:
Program a témy:

Aj tento rok sa môžete tešiť na bohatý program prednášok a diskusií rozdelený do 5 tematických blokov a 2 sál. 

Rámcové témy budeme ešte dopĺňať a postupne zapracovávať do programu konferencie.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Prvé skúsenosti s novelou
Prednáška o kľúčových zmenách v procesoch a výkone dohľadu s prvými praktickými dopadmi, otázkami a riešeniami.

Najväčší nepriateľ zadávateľa? Sám zadávateľ
Prednáška zástupcov ÚOHS s praktickými príkladmi podmienok a textácií, ktoré spôsobili problémy v procese hodnotenia ponúk.

Naceníme – uvidíme. Ako vyhodnotiť?
Výber troch príkladov rozhodnutí ÚVO v kontexte vyhodnocovania ceny ponuky a nadväzujúca diskusia so zástupcami dodávateľov, obstarávateľov a dohľadového orgánu.

Prečo a ako využívať podujatia ,,Meet the Buyer“
Prípadová štúdia podujatia s popisom prínosov a dôvodov, pre ktoré sa takéto podujatie uskutočnilo.

eKatalógy v praxi
Prípadová štúdia zavedenia eKatalógov, ktoré podstatne zjednodušili život nákupcov s poukázaním na to, čo by už teraz urobili inak a lepšie.

(Ne)digitalizujeme
Výber príkladov z praxe, kedy by digitalizácia mala uľahčiť život, avšak spôsob používania softvérov a interné procesy obehu dokumentov nás ,,zastavili v čase“.

ESG taxonómia
Nové povinnosti, podmienky a reporty súvisiace s ESG taxonómiou. O čom to je, čo budeme robiť a prečo to bude dôležité.

Systémovo udržateľné nákupy
Nakupovať zodpovedne môžeme náhodne ale aj systematicky. V čom je ten rozdiel, ako to pomáha a ako systém zaviesť?

Začíname s contract manažmentom
Každý vie, že kontrakt manažment je dôležitý a môže výrazne pomôcť nielen v budúcom nákupe, ale aj v predchádzaní problémov pri samotnom plnení. Kde začať a ako ho zaviesť bude cieľom tejto prednášky.

Budovanie vzťahu s dodávateľom
Inšpiratívne príklady zo súkromného nákupu, kedy vďaka dlhodobej zmluve dodávateľ pomôže vyriešiť interné problémy zadávateľa.

Budujeme nákup založený na dátach
Dáta sú dôležité. Aké dáta potrebujeme, ako ich spracovávať a ako ich začať zbierať? Koniec éry rozhodnutí „myslíme si“ a začiatok éry rozhodnutí založených na dátach.

Formujúce skúsenosti manažérov
Skúsenosti, výzvy a emocionálne zážitky z minulosti výrazne ovplyvňujú, ako sa manažér správa k svojim podriadením a ako reaguje na svojich nadriadených. Táto prednáška bude reflektujúca a úprimná.

Odpustenie a nadhľad
Témy, o ktorých sa nehovorí, no majú podstatný vplyv na naše reakcie, spôsob komunikácie a vzťahy. Prečo je odpustenie dôležité, ako získať nadhľad a ako pracovať v prostredí krivdy, obviňovania alebo „honu na čarodejnice“.

Strach v pracovnom prostredí
Každý človek robí rozhodnutia z lásky, rozumu alebo strachu. Aj v pracovnom prostredí. Manažér aj nákupca. Strach zo zlyhania, z neúspechu, z chyby. Táto prednáška bude o tom ako ich vnímať a ako s nimi pracovať.

Prednášajúci:
Prednášajúci:

Zoznam prednášajúcich budeme postupne dopĺňať a aktualizovať.

Marcela Turčanová

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital. Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov. Je hrdou džiteľkou ocenenia FSA Master.

Jaroslav Lexa

Jaroslav je spoluzakladateľom konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a zároveň dlhoročným uznávaným odborníkom vo verejnom obstarávaní. Absolvoval právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pracoval na odbore legislatívy a metodiky na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) a ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2018 sa ako riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania ÚVO venoval analytickej činnosti, budovaniu proklientského prístupu a vzdelávaniu v oblasti verejných nákupov. Od roku 2020 do roku 2024 zastával funkciu podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Vo verejnom obstarávaní presadzuje aplikáciu inovatívnych postupov a zdravého rozumu. Je vynikajúci a obľúbený lektor, ktorého si môžete vypočuť školeniach a konferenciách doma i v zahraničí. Má bohaté skúsenosti so zastupovaním a poradenstvom pre verejných obstarávateľ, obstarávateľov i uchádzačov.

Mojmír Florian

Riaditeľ Odboru verejného obstarávania II na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže. Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Karlovej pracoval takmer desať rokov na Úrade mestskej časti Praha 2, kde sa okrem iného venoval verejnému obstarávaniu; v roku 2012 prešiel na druhú stranu pomyselnej barikády a od tej doby na postupy zadávateľov dohliada. Podieľal sa na formulácií trinástej časti aktuálne účinného zákona o verejnom obstarávaní, upravujúcej ochranu dodávateľa, t.j. námietky a dozor nad dodržovaním zákona zo strany Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. Verejné obstarávanie sa podľa jeho presvedčenia okrem nepopierateľnej zložitosti vyznačuje i dynamikou a rôznorodosťou riešených problémov, ktoré vyžadujú komplexný prístup k ich riešeniu. K zákazkovým témam pravidelne prednáša a publikuje. Je i členom expertnej skupiny Ministerstva pre miestny rozvoj k zákonu o verejnom obstarávaní.

Annamária Higgins

Po ukončení štúdia na FF UK pracovala v RTVS ako vedúca výroby a postupne sa prepracovala na vedúcu riadiacu pozíciu, kde zodpovedala za tvorbu viac ako 150 programov. V roku 2009 oficiálne otvorila poradňu so zameraním na celostný rozvoj a v roku 2011 rozšírila služby o koučing a mentoring. Má za sebou viac ako 22 tisíc sedení, takmer všetky venované načerpaniu a udržaniu životnej energie.

Ubytovanie:
Ubytovanie:

 Atrium Hotel*** poskytuje zvýhodnené ceny ubytovania pre účastníkov konferencie. 

  • Dvojlôžková izba STANDARD TWIN/DOUBLE obsadená 1 osobou – 103,00€ / noc / izba
  • Dvojlôžková izba STANDARD TWIN/DOUBLE obsadená 2 osobami  – 118,00€ / noc / izba
  • Dvojlôžková izba EXCLUSIVE obsadená 1 osobou – 135,00€ / noc / izba
  • Dvojlôžková izba EXCLUSIVE obsadená 2 osobami – 150,00€ / noc / izba
  • Štvorlôžková suita 185,00€ / noc

Súčasťou ceny za ubytovanie sú: raňajky formou bufetu, parkovanie, wifi pripojenie, vstup do hotelového vitálneho sveta 4Elements.

Obed a celodenné občerstvenie počas obidvoch dní konferencie je zabezpečené.

Večera počas prvého dňa konferencie je zabezpečená spoločným rautom.

Cena nezahŕňa miestny poplatok vo výške 3,50€ / osoba / noc

V cene účastníckeho poplatku nie je ubytovanie. Organizátor nezabezpečuje ubytovanie a účastníci si ho môžu zabezpečiť individuálne.

Všetky sumy sú uvedené s DPH.

V prípade, že sa Vám v registrácií ubytovania nezobrazujú zvýhodnené ceny uvedené vyššie, zadajte zľavový kód “ PP2024 “ 

V prípade otázok týkajúcich sa rezervácie sa môžete obrátiť aj priamo na rezervačné oddelenie hotela:

Cenník:
Cenník:

Štandardná registrácia

od 1.8.2024

279
bez DPH
  • Zvýhodnená cena 259€ bez DPH pre každého ďalšieho účastníka z organizácie.
  • Členovia APUeN SK majú extra zľavu 10€ bez DPH z účastníckeho poplatku.

Zvýhodnená registrácia

do 31.7.2024

259
bez DPH
  • Zvýhodnená cena 239€ bez DPH pre každého ďalšieho účastníka z organizácie.
  • Členovia APUeN SK majú extra zľavu 10€ bez DPH z účastníckeho poplatku.

Každý účastník dostane konferenčný zborník tlačenej podobe.

Občerstvenie a obed počas oboch konferenčných dní sú zabezpečené. Večera počas prvého konferenčného dňa bude prebiehať spoločným rautom.

Registrácia:
Registrácia:
Konferencia verejné obstarávanie 2024, Právo & prax (#14)

Registračné údaje účastníka

Fakturačné údaje