Kontakty

APUEN AKADÉMIA:

APUEN AKADÉMIA s.r.o. , Zámocká 8, 811 01 Bratislava
Adresa kancelárie: Pri Smaltovni 1, 851 01 Bratislava
IČO: 48282413
DIČ: 2120130892
IČ DPH: SK2120130892
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4700 9138

Telefón: +421 908 225 248
Informácie k vzdelávacím podujatiam: +421 905 789 987
Email:vzdelavanie@apuen.sk

OZ APUeN SK

APUeN SK, Zámocká 8, 811 01 Bratislava
Adresa kancelárie: Pri Smaltovni 1, 851 01 Bratislava
IČO: 42262755
DIČ: 2023584959
Bankové spojenie: 4180015303/ 3100, Sberbank, a.s.
IBAN: SK5731000000004180015303 SBERBANK

Telefón: +421 908 225 248
Email:apuen@apuen.sk