Nové pravidlá pre eurofondové zákazky a ich kontrolu v roku 2019

V posledný októbrový deň roka 2018 vyšiel novelizovaný Systém riadenia EŠIF (verzia 7) a množstvo upravených metodických pokynov a vzorov CKO určujúcich pravidlá nad rámec zákona o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek od nízkej hodnoty po nadlimitky, ako aj pre výnimky zo zákona. Zmeny sa týkajú aj pravidiel pre kontrolu rámcových dohôd a dynamických nákupných systémov a určovania finančných opráv (tzv. „korekcií“) za pochybenia vo verejnom obstarávaní.

Predmetom školenia bude predstavenie týchto nových pravidiel týkajúcich sa celého životného cyklu verejných obstarávaní, ba i výnimiek, a to od fázy prípravy až po zazmluvnenie zákazky a ich dopad na každodennú obstarávaciu prax.

Ukážeme si ako vyzerá priebeh a trvanie kontroly VO u poskytovateľa podľa nových pravidiel EŠIF, ako aj na špecifiká pravidiel vyplývajúcich z príručiek rôznych operačných programov.

Budeme tiež diskutovať o nových finančných opravách a eliminácii rizík s nimi spojených a podelíme sa o čerstvé skúsenosti s novými trendmi u kontrolórov a audítorov pri identifikovaní pochybení vo verejnom obstarávaní.

Termíny a miesta konania

Program a obsah školenia

Registrácia: 8:30 – 9:00
Odborný program: 9:00 – 15:00

Témy školenia:

  • Novelizovaná verzia Systému riadenia EŠIF a metodických pokynov CKO
  • Novinky pravidiel eurofondových zákaziek v príručkách pre prijímateľov na rôznych operačných programoch + nové lehoty kontroly VO
  • Praktický dopad novely zákona o verejnom obstarávaní a elektronickej komunikácie na podstúpenie kontroly eurofondových VO
  • Životný cyklus zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a ich kontroly
  • Ako podľa nových eurofondových pravidiel zrealizovať nadlimitné postupy a úspešne absolvovať ich kontrolu
  • Pozor na nové finančné opravy!
  • Skúsenosti prijímateľov aj poskytovateľov NFP s aktuálnymi trendmi výkonu kontrol VO a auditov

Prednášajúci

Picture of Mgr. Karol Meliška

Mgr. Karol Meliška

Dlhoročné skúsenosti vo verejnom obstarávaní so špecializáciou na eurofondové zákazky nadobudol prácou pre verejných obstarávateľov, prijímateľov eurofondov, ako aj pri nastavovaní pravidiel, metodickom usmerňovaní, aktívnou účasťou v odborných skupinách a na rokovaniach so zástupcami Európskej komisie a pri kontrole verejných obstarávaní pre riadiace a sprostredkovateľské orgány viacerých operačných programov v programových obdobiach 2007 - 2013 a 2014 – 2020. Pri svojej odbornej činnosti sa intenzívne zaoberá identifikovaním rizikových oblastí pri nastavovaní verejných obstarávaní, pri ich realizácii a ich kontrole kontrolnými orgánmi a auditmi, ako aj nachádzaním riešení využívaním svojich skúseností z praxe a právneho vzdelania.

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd