Školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní

O školení:
O školení:

Dočkali sme sa! Avizovaná novela zákona bola NR SR schválená a účinná bude od 1. augusta 2024. Na jednej strane nám zrýchľuje procesy a prináša logické a žiadané úpravy, na druhej strane pred nás stavia aj nové výzvy, najmä v oblasti zabezpečenia hospodárskej súťaže a transparentnosti prijímaných rozhodnutí.

Novela zákona bude mať významný dopad aj na život dodávateľov. Ako presne sa to prejaví? Čo zmeny prinesú a aké príležitosti či riziká treba vnímať? Aj týmto otázkam sa budeme venovať na našom školení.

Termíny:
10.7.2024 - On-line

Platforma ZOOM Webinar

24.7.2024 - On-line

Platforma ZOOM Webinar

Program a témy:
Program a témy:
  • Vypustenie zákazky s nízkou hodnotou
  • Zmeny v podlimitných postupoch
  • Úpravy inštitútov nadlimitných zákaziek
  • Novinky v dynamickom nákupnom systéme
  • Nové pravidlá podávania námietok
  • Podstatná úprava kompetencií UVO pri výkone dohľadu

Organizácia školenia:
Školenie bude prebiehať on-line na platforme ZOOM Webinar. Budete potrebovať PC/notebook alebo mobilné zariadenie (ideálne tablet) s iOS alebo Android a stabilné internetové pripojenie. Kamera ani mikrofón nie sú potrebné, avšak vďaka funkčnému mikrofónu sa budete môcť jednoduchšie zapojiť do diskusie a klásť otázky. Otázky budete môcť klásť aj klasickým „chatom“ počas školenia.

Pred školením Vám zašleme odkaz, pomocou ktorého sa pripojíte k on-line školeniu.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu

Profil lektora:
Profil lektora:

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital. Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov.

Cenník:
Cenník:

Fakturačné údaje pre vykonanie platby:
APUEN AKADÉMIA s.r.o. , Zámocká 8, 811 01 Bratislava
Adresa kancelárie: Pri smaltovni 1, 811 05 Bratislava
IČO: 48282413
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4700 9138

Platbu prosím realizujte až na základe zaslanej faktúry.

Organizátor si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z účastníckeho poplatku v prípade neúčasti zaregistrovaného účastníka.

Registrácia:
Registrácia:
Školenie NOVELA 2024 (#15)

Registračné údaje účastníka

Fakturačné údaje