Novely a najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní

Život verejných obstarávateľov a obstarávateľov ovplyvnia posledné novely. Novela zákona o Registri partnerov verejného sektora je od 1.9.2019 v účinnosti, pričom pribudli zmeny, ktoré výrazne ovplyvňujú pravidlá, kedy je možné podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.

V parlamente prešla prvým čítaním novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne ÚVO s plánovanou účinnosťou od 1.1.2020. Spoločne si prejdeme aktuálne i plánované zmeny v procese verejného obstarávania.

Neobídeme ani tému profesionalizácie verejného obstarávania, ktorá už dostáva jasné kontúry.

Neoddeliteľnou súčasťou školenia bude aj najdôležitejšia rozhodovacia prax ÚVO a judikatúra Súdneho dvora EÚ, ktorá prelomovými rozhodnutiami upozorňujú na význam a ciele jednotlivých nástrojov vo verejnom obstarávaní.

Termíny a miesta konania

Program a obsah školenia

Registrácia: 8:30 – 9:00
Odborný program: 9:00 – 15:00

Témy školenia:

 • Zmeny zákona o RPVS ovplyvňujúce podpisovanie zmlúv
 • Najdôležitejšie rozhodnutia UVO a Súdneho dvora EU ovplyvňujúce praxe,
  • napr. Kľúčové rozhodnutia určovania a vyhodnocovania podmienok účasti
  • Ako si ustáť vylúčenie mimoriadne nízkej ponuky
  • Delenie predmetu zákazky pohľadom rozhodnutí kontroly
  • Predstava Súdneho dvora EU o náležitostiach informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk
  • Definícia koncesie a zákazky pohľadom rozhodnutia Rady úradu
 • Pripravované zmeny zákona o VO k 1.1.2020 (Novela z dielne UVO)
 • Aktuálny vývoj profesionalizácie vo verejnom obstarávaní

Prednášajúci

Picture of Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital.

Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov.

Picture of Mgr. Karol Meliška

Mgr. Karol Meliška

Dlhoročné skúsenosti vo verejnom obstarávaní so špecializáciou na eurofondové zákazky nadobudol prácou pre verejných obstarávateľov, prijímateľov eurofondov, ako aj pri nastavovaní pravidiel, metodickom usmerňovaní, aktívnou účasťou v odborných skupinách a na rokovaniach so zástupcami Európskej komisie a pri kontrole verejných obstarávaní pre riadiace a sprostredkovateľské orgány viacerých operačných programov v programových obdobiach 2007 - 2013 a 2014 – 2020. Pri svojej odbornej činnosti sa intenzívne zaoberá identifikovaním rizikových oblastí pri nastavovaní verejných obstarávaní, pri ich realizácii a ich kontrole kontrolnými orgánmi a auditmi, ako aj nachádzaním riešení využívaním svojich skúseností z praxe a právneho vzdelania.

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd