Školenia k novele zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022

O školení:
O školení:

Novela zákona nám prináša od 31. marca 2022 asi najväčšiu zmenu dennej rutinyVýrazne mení doposiaľ zaužívané postupy, prináša inovatívne prvky, dvíha limity a vyžaduje našu profesionalizáciu.

Na sérií školení k novele si prehľadne vysvetlíme nielen samotné zmeny, ale aj dôvody úprav jednotlivých zákonných ustanovení i vzájomnú vnútornú prepojenosť zákona. Spoločne si prejdeme všetky zmeny, ktoré po 31. marci 2022 ovplyvnia Vašu prácu.

Kedy a podľa akého ustanovenia zákazky vyhlasovať, ktoré nástroje budeme používať, aké možnosti určenia PHZ budeme mať. Vysvetlíme si aj zmeny v dôvodoch vylučovania uchádzačov a potrebu konkrétnejších informácií o víťaznej ponukeNámietky alebo výkon kontroly pre Vás po školení nebude procesným strašiakom.

Dozviete sa všetko dôležité, čo potrebujete vedieť pre prípravu budúcich zákaziek.

Termíny:
22. 2. 2022 - Online

Platforma Zoom Webinar

8. 3. 2022 - Online

Platforma Zoom Webinar

29. 3. 2022 - Online

Platforma Zoom Webinar

5. 4. 2022 - Online

Platforma Zoom Webinar

Program a témy:
Program a témy:

Na školení si podrobne prejdeme všetky nadchádzajúce zmeny. Budeme sa venovať najmä týmto témam:

 • Zmeny limitov a nové spôsoby určovania PHZ
 • Zmeny v elektronizácií a príchod platformy pre verejné obstarávanie
 • Veľké zmeny v podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou
 • Úprava dôvodov na vylúčenie uchádzačov
 • Transparentnejšie oznamovanie výsledku vyhodnotenia ponúk
 • Veľké zmeny v dynamických nákupných systémoch
 • Obmedzenia uzatvárania zmlúv a nové dôvody na odstúpenie od zmluvy
 • Úprava námietkového konania, zavedenie správnych súdov, prechodné obdobie odvolacích konaní
 • Veľké zmeny pri fondových zákazkách nielen v kontrole
 • Profesionalizácia „obstarávačov“
 • Nové pravidlá voľby predsedu UVO
 • Prechodné ustanovenia: odkedy platia jednotlivé zmeny
Profil lektora:
Profil lektora:

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital. Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov.

Cenník:
Cenník:

Účastnícky poplatok zahŕňa prístup na webinár a elektronické študijné materiály.

Fakturačné údaje pre vykonanie platby:
APUEN AKADÉMIA s.r.o. , Zámocká 8, 811 01 Bratislava
Adresa kancelárie: Pri smaltovni 1, 811 05 Bratislava
IČO: 48282413
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4700 9138

Organizátor si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z účastníckeho poplatku v prípade neúčasti zaregistrovaného účastníka.

Registrácia:
Registrácia:

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd