Veľká novela pre dodávateľov

Prehľad tých najdôležitejších lehôt, úkonov a dokumentov, ktoré po 1.1.2019 úspešní uchádzači musia vedieť!

Cieľom školenia je prezentovať dodávateľom zúčastňujúcich sa verejného obstarávania všetky dôležité zmeny účinné od 1.1.2019 prichádzajúce s novelou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Patričná znalosť prichádzajúcich zmien zákona Vám vytvorí oceniteľnú konkurenčnú výhodu.

Nové lehoty, upravené dokumenty, rôzne spôsoby predkladania ponúk i okresané dôvody na vylúčenie. Kvinteto najdôležitejších zmien uzatvárajú kompletne zmenené revízne procesy, teda podávanie žiadosti o nápravu a spôsoby podávania námietok.

Termíny a miesta konania

Program a obsah školenia

Registrácia: 8:30 – 9:00
Odborný program: 9:00 – 15:30

Témy školenia:

 • Účinnosť novely a jej uplatnenie vo vyhlásených tendroch
 • Nové finančné limity a zmenené pravidlá na uzatváranie dodatkov
 • Nové lehoty a spôsoby vyhodnocovania ponúk pri podlimitných a nadlimitných postupoch
 • Ako sa mení preukazovanie a vyhodnocovanie podmienok účasti po 1.1.2019
 • Vystavovanie referencii, ich úprava a možnosť preskúmania vystavenej referencii Radou úradu
 • Dôvody vylúčenia uchádzača a ponuky uchádzača po 1.1.2019
 • Zábezpeka ponuky a jej obmedzená dĺžka viazanosti
 • Povinnosti úspešného uchádzača pred a po uzavretí zmluvy
 • eKomunikácia – Požiadavky na predkladanie ponúk a elektronické verzie dokumentov
 • Ako sa vyznať v nových lehotách na podanie žiadosti o nápravu
 • Ako podať námietky a neprísť o 35% kaucie
 • Odvolanie ako posledná možnosť preskúmania postup pred podaním žaloby

Prednášajúci

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital. Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov.

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd