Využitie JEDu a preukazovanie podmienok účasti tretími osobami

V tomto videokurze sa oboznámite s tými najzaujímavejšími situáciami pri vyhodnocovaní podmienok účasti naviazaných na využívanie kapacít tretích osôb a jednotných európskych dokumentov.

Venovať sa budeme aj otázke odhaľovania fiktívnych kapacít tretích osôb, ktoré pri plnení nikdy neuvidíte a dôsledkom z toho vyplývajúcim. Nedbanlivosť uchádzačov pri preukazovaní podmienok účasti alebo vypĺňaní JED-u môže byť „trestaná“ aj oprávneným vylúčením. Budete prekvapení aké detaily rozhodujú a akú vážnosť klásť informáciám uvedeným v JEDe!

Spoločne si prejdeme zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚrozhodnutia ÚVO a rozsudky slovenských súdov.

Súčasťou videokurzu je aj prehľadne spracovaný pracovný zošit, v ktorom nájdete všetky preberané rozhodnutia.

Trvanie

179 minút

Lektor

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M

Určené pre

Verejných obstarávateľov, obstarávateľov, dodávateľov

Cena

69€ s DPH
Prístup k prednáške získate na 12 mesiacov.

Obsah:
Obsah:
  • Podmienky využitia kapacít tretích osôb pri preukazovaní splnenia podmienok účasti
  • Kedy sú kapacity reálne a kedy vzniká pochybnosť o fiktívnosti kapacít tretích osôb
  • Dajú sa fiktívne kapacity nahradiť novou treťou osobou alebo je nutné uchádzača vylúčiť?
  • Dôsledky nesprávnych vyplnení JEDov

Pozrite si ukážku:

Objednávka:
Objednávka:
Objednávkový formulár videokurzov

Registračné údaje používateľa videokurzu

Fakturačné údaje

Vyberte si z ponuky kurzov:

Pozrieť celý videokurz:
Pozrieť celý videokurz:
Chránený obsah.

Pre zobrazenie obsahu zadajte heslo:

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd