Webinár: Vyhodnocovanie podmienok účasti pohľadom aktuálnej praxe

Prehľad tých najzaujímavejších situácií pri vyhodnocovaní podmienok účasti a jednotných európskych dokumentov!  

Neaplikovanie inštitútu vysvetlenia alebo doplnenia už predložených dokumentov je aj v súčasnosti jedna z najčastejších chýb pri vyhodnocovaní ponúk.

Jednotný európsky dokument nie je klasické čestné vyhlásenie aké poznáme z minulosti. Keďže ide o formulár s presnou štruktúrou obsahu, informácie v ňom uvedené musia byť konkrétne, presné a záväzné. Akú vážnosť klásť informáciám uvedeným v JEDe a kedy uplatňovať vylučovanie? Bude prekvapení, aké detaily rozhodujú!

Spoločne si prejdeme zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚ, rozhodnutia ÚVO a rozsudky slovenských súdov.

Termíny a miesta konania

Program a obsah školenia

Trvanie školenia: 9:00 – 12:30

Program školenia:

  • Prehľad rozhodnutí týkajúcich sa vyhodnotenia JEDu.
  • Chyby v plnomocenstvách, ktoré rozhodli o víťazoch tendrov.
  • Vylúčenia za podstatné porušenie zmluvy.
  • Rozhodnuta týkajúce sa aplikovania inštitútu vysvetlenia.
  • Využívate subdodávateľa ako fiktívnu tretiu osobu?

Organizácia školenia:
Školenie bude prebiehať on-line. Budete potrebovať PC/notebook alebo mobilné zariadenie (ideálne tablet) s iOS alebo Android a stabilné internetové pripojenie. Kamera ani mikrofón nie sú potrebné, avšak vďaka funkčnému mikrofónu sa budete môcť jednoduchšie zapojiť do diskusie a klásť otázky. Otázky budete môcť klásť aj klasickým „chatom“ počas školenia.

Prednášajúci

Picture of Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital.

Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov.

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd