Kľúčové oblasti novely z hľadiska budúcich verejných nákupov na Slovensku pohľadom predsedu ÚVO

Bolo nám veľkou cťou privítať na našej konferencií Verejné obstarávanie 2021, Právo & Prax aj predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, pána Miroslava Hliváka, ktorý nám prišiel porozprávať o novele zákona o verejnom obstarávaní a špeciálne o profesionalizácií nákupcov.

Úrad poňal zmeny zákona komplexnejšie a zadefinoval ich do štyroch veľkých skupín, ktoré navzájom spolu súvisia:

  1. zrýchlenie a zjednodušenie verejných nákupov,
  2. posilnenie nezávislosti úradu,
  3. profesionalizácia,
  4. pokrývanie nekalých praktík.

Ktoré z týchto štyroch skupín zmien považuje pán predseda za kľúčové pre ďalší vývoj verejných nákupov sa dozviete v krátkom videu z konferencie.