Nakupovanie počas mimoriadnej udalosti

Úrad pre verejné obstarávanie vydal usmerenenie pre verejných obstarávateľov ako nakupovať v čas mimoriadnej udalosti. Usmernenie obsahuje aj 6 modelových situácií, ktoré reagujú na aktuálnu situáciu.

Uspokojenie nevyhnutných nákupných potrieb v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 je možné prostredníctvom priameho rokovacieho konania. Tento postup však musí bezprostredne súvisieť s mimoriadnou situáciou týkajúcej sa aktuálnej pandémie.

Z hľadiska procesných krokov a potrebného času je priame rokovacie konanie mimoriadne nápomocné, no netreba zabúdať na dodržanie princípu hospodárnosti, i keď je to v danej situácií zložité.

Modelové príklady, ktoré v usmernení nájdete:

  • Ako zabezpečiť ústne ochranné rúška, ktorých je na trhu nedostatok?
  • Ako zabezpečiť materiál (potrebný napríklad na výrobu ochranných rúšok)?
  • Ako zabezpečiť dopravu/rozvoz napríklad stravy alebo iných komodít – napr. liekov – občanom, ktorí sú na to odkázaní?
  • Ako zabezpečiť stravu pre tých občanov, ktorí si to nevedia zabezpečiť sami?
  • Akým spôsobom vyplniť a zaslať príslušné oznámenie pre mimoriadnu udalosť podľa ZVO?
  • Ako má verejný obstarávateľ postupovať pri otváraní ponúk v tejto mimoriadnej situácii?

Celé usmernenie si môžete pozrieť na stránke ÚVO – Prečítajte si usmernenie

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd